logga-ligg-tjock

Beslut att prioritera undersökning av reningsverkets påverkan på Finjasjön

Beslut att prioritera undersökning av reningsverkets påverkan på Finjasjön

Tekniska nämndens arbetsutskott vill prioritera utredning av reningsverkets inverkan på Finjasjöns hälsa. Foto: Berit Önell

Reningsverkets påverkan på Finjasjön ska undersökas genomgripande över tid. Medel ska tillsättas med prioritet.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt på tisdagen att anta det tilläggsyrkandet från andre vice ordförande Lars Olsson (C ). Finjasjöarbetsgruppens övriga förslag till åtgärder för att motverka övergödning och algblomningar i Finjasjön klubbades också, bland annat att stoppa jordbruket kring åarna vid Hovdala och gräva bort två gamla tippar i Tormestorp.

Algerna blommar fortfarande i Finjasjön, bilden tagen vid Ormanäs på måndagen.

Förslagen diskuterades i Finjasjögruppen redan i juni, innan den så kallade haverikommissionen möttes den 26 juli efter att algblomningarna hastigt tilltagit, siktdjupet minskat och en ny okänd algart dykt upp. I förra veckan sammanställdes förslagen av gruppens sekreterare och ställföreträdande tekniske chefen Per Nilsson. Då fanns inget förslag som rörde reningsverket, trots att algblomningarna som regel är värst där dess utsläpp sker, vid Maglekärrsbäckens utlopp, där också smutsvattensvampen utvecklades i vintras.

Lars Olsson, som är gruppledare för de rödgröna i tekniska nämnden, lämnade sitt förslag skriftligt som ett tilläggsyrkande i ärendet ”förslag till lång- och kortsiktiga lösningar gällande Finjasjön”.

– Reningsverkets belägenhet, i nära anslutning till sjön, är den mest avvikande faktorn i förhållande till andra sjöar, som till synes generellt sett är mindre belastade med till exempel algblomningar, skriver han.

Jordbruksmarken vid Tormestorpsån och Hovdalaån ska enligt förslaget omvandlas till betesmark som inte ska tillföras näring. Kommunen ska kontakta Höörs kommun för att föreslå att åtgärder vidtas för att minska utsläppen från reningsverket i Tjörnarp till Tormestorpsån. Reduktionsfisket ska fortsätta med minst 50 ton per år och karpfisken i Magle våtmark ska utrotas eller reduceras.

Ärendet går nu vidare till tekniska nämnden som föreslås besluta att ett ärende ska skrivas fram.

Efter mötet den 26 juli meddelade Finjasjöarbetsgruppen att den skulle återkomma med förslag på åtgärder vid nästa ordinarie möte, i september. Men varken Per Nilsson eller tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) kan nu säga om det blir aktuellt med fler förslag.

– Gruppens uppdrag är alltid att ta fram kort- och långsiktiga förslag, säger Per Nilsson.

Arne Dahlström säger att algblomningen minskade veckan efter ”haverikommissionen”, men att analysföretaget Regito ska fortsätta att undersöka algsituationen till nästa möte.

Algblomning pågår dock fortfarande i Finjasjön.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se