Gruppen-3a-328x120

Räddningstjänst i Hästveda stänger dagtid

Räddningstjänst i Hästveda stänger dagtid

Med start 1 september stängs räddningstjänstens Hästvedaavdelning dagtid, måndag till fredag klockan 06-18. Övrig tid bemannas stationen med två räddningsmän i beredskap. Men säkerhetsnivån sänks inte.

En förstärkt bemanning och en kvalitetshöjning på stationen i Hässleholm, parat med ett utökat samarbete med Osbys räddningstjänst säkrar att Hästvedaborna inte ska drabbas negativt av stängningen. Vinslövs räddningstjänst stängdes på samma sätt redan för ett och ett halvt år sedan. 

Räddningstjänsten har svårt att rekrytera folk. Heltidsstyrkan i Hässleholm får ta större ansvar när deltidsstyrkan i Hästveda stänger dagtid. Vinslöv har redan gått samma väg. Foto: Räddningstjänsten

Lagen om skydd mot olyckor, LOS, innebär att 95 procent av kommunens invånare ska nås av en första enhet inom 15 minuter och att en enhet med rökdykare ska vara på plats inom 20 minuter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi uppfyller väl lagkraven att nå Hästveda och har dessutom Osby till vår hjälp, försäkrar räddningschefen Daniel Sirensjö.

Under en längre tid har räddningstjänsten sett och jobbat med att möta rekryteringsproblematiken. Att samarbeta och sluta avtal med angränsande räddningstjänster är en av strategierna. En planering för en bättre placering av Hässleholms brandstation är en annan. Med en ny placering på Stobyvägen och närmare till det stora vägnätet kommer insatstiderna att förbättras för i stort sett alla de platser som ska nås.

Ett brett arbete med att se över samarbetsmöjligheter och sluta nya avtal med angränsande räddningstjänster pågår. Idag finns det redan flera mindre sådana avtal skrivna. För Hästvedas del kan invånarna känna sig trygga med att det finns ett avtal med Osbys räddningstjänst som innebär att de står redo att rycka ut om Hässleholm ber om hjälp.

Att arbetstillfällen minskat på de mindre orterna menar räddningschefen är det största och mest svårtacklade problemet. Det går helt enkelt inte att hitta personal som bor och arbetar på plats och kan uppfylla de krav som behövs för att få till en fungerande dagverksamhet. Räddningstjänsten inriktar sig istället på att skapa och upprätthålla en lokalt boende helg- och nattstyrka.

– Nätter och helger är vi mest i behov av att ha folk på plats. Både för att det lättare blir mer långt gångna bränder då människor sover, och att det sker mer olyckor på småorterna på helger när människor är lediga, säger Daniel Sirensjö.

Förutom rent operativa åtgärder satsar räddningstjänsten också mer på förebyggande arbete. Tack vare den nya och mer flexibla dagsstyrkan som inrättades 2013 utförs mer tillsyn – och det hinns med mer informationskampanjer och externutbildningar. Mer tid frigörs till rent praktisk kompetenshöjning med övningar liksom lokal- och objektkännedom i hela kommunen. Modern kommunikationsutrustning och kartstöd är andra satsningar som har gjorts. Att allt fler kommunala byggnader förses med brandlarm minskar också insatstider.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se