Gruppen-3a-328x120

Hoppade över att gräva till Hörjabor som var kunder hos Hessleholm Network

Hoppade över att gräva till Hörjabor som var kunder hos Hessleholm Network

Fiberkabeln kom inte längre än till tomtgränsen hos Peter Nilsson, till höger. Likadant är det för Daniel Berlin, talesperson för hushållen som varit kunder hos Hessleholm Network. Foto: Berit Önell

Hessleholm Networks tidigare kunder i Hörja får vänta när kommunen gräver in fiber till grannarna.

När kommunen köpte det lokala fiberföretaget Hessleholm Network skulle alla tidigare överenskommelser följa med, däribland med 21 hushåll i Hörja som var lovade fiber redan under våren 2016 och betydligt billigare än hos kommunen. Kommunen lovade förra sommaren att prioritera hela Hörja på grund av överenskommelserna. Men de ansvariga vill inte längre prata om sina tidigare utfästelser. Förhandlingarna har strandat. IT-chefen John Palmqvist hävdar att de 21 ska få fiber på samma villkor som alla andra.

– Det finns inga klara avtal med Hessleholm Network, säger han.

Merparten av villorna i Hörja fick fiber ingrävt till husväggen kring den 20 juli. Foto: Urban Önell

Vid ett allmänt möte i januari lovade kommunens fibersamordnare Pernilla Rydlund att hela Hörja skulle ha fiber senast den 2 juni. Men den 2 juni hade ingenting hänt, enligt Pernilla Rydlund på grund av att Trafikverket var sena med grävtillstånd. Kommunen ansökte dock inte förrän i februari, alltså en månad efter mötet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Merparten av villorna i Hörja fick kring den 20 juli kommunalt fibernät ingrävt till husväggen, trots att ingen skrivit på något avtal. Den normala gången är att avtal skrivs på innan det grävs på tomterna, men i Hörja fick avtalen vänta på grund av förhandlingarna med Hessleholm Networks kunder. Men de som var lovade fiber först får nu vänta. De står inte på gräventreprenörens lista, trots att även de haft besök av den entreprenör som ritar ut hur kabeln ska dras in i huset.

Peter Nilsson bor i villa på Åleden i Hörja. Hans fyra närmaste grannar fick fiberkabeln nedgrävd fram till huset. Men entreprenören hoppade över hans hus. Han fick veta att han inte stod på listan över de hus som skulle grävas in.

– Jag tycker att det är som ett stort skämt. Skamligt av kommunen att bete sig så här. Vi skulle ha blivit inkopplade för mer än ett år sedan om inte kommunen hade köpt Hessleholm Network. De ansvariga på kommunen blev informerade före köpet om vad som gäller, säger han.

Har anmält sig tre gånger

Han har anmält sig för fiber tre gånger och tycker inte att han kan förväntas göra mer. Han tecknade sig hos Hessleholm Network i februari 2016. Dessutom har han anmält intresse även för kommunens fiber två gånger eftersom det kom fram att hans adress liksom många andra mystiskt hade försvunnit ur databasen.

Alla Hessleholms Networks före detta kunder är i samma situation. Det är lätt att se vilka som är berörda på de få villagator som finns i Hörja. Fiberkabeln hänger hos dem ihoprullad vid tomtgränsen istället för att vara nedgrävd. De boende som inte anmält intresse för fiber har ingen synlig kabel.

– Om inte kommunen hade blandat sig i hade vi haft fiber för länge sedan, säger också Daniel Persson som bor några hus bort från Peter Nilsson.

– Om inte kommunen blandat sig i hade vi haft fiber för länge sedan, säger också Daniel Persson. Foto: Berit Önell

Efter att Frilagt ställt frågor till IT-chef John Palmqvist om varför avtalen inte var utskickade, lovade han att se till att det skulle ordnas. Breven är daterade några dagar senare, den 26 juli.

Hessleholm Networks kunder har också fått ett avtal utskickat från kommunen, men tillsammans med ett följebrev som brukar skickas ut till de hushåll som inte anmält intresse.

– Vi är väldigt intresserade och har verkligen försökt trycka på för att något ska hända, säger Daniel Berlin som är en av de 21 hushållens talespersoner i kontakterna med kommunen.

Han befarar att det handlar om skrämseltaktik för att få dem att skriva under kommunens avtal.

Berglund anser att det finns avtal

Hessleholm Networks tidigare ägare Mathias Berglund intygar att han räknar överenskommelserna med de 21 hushållen i Hörja som avtal.

– De har beställt på nätet och jag har bekräftat, säger han.

Han har lämnar ordernummer och deras personuppgifter, inklusive bankkontonummer, tilll kommunen.

– De finns i kommunens databas, säger han.

Totalt hade han 53 ”intresseanmälningar/liggande beställningar” gjorda före den 1 mars, enligt mejl till kommunens dåvarande fibersamordnare Ann Andersson.

Trots kommunens löften har fibergrävningen i Hörja dröjt – och de som trott att de skulle få först verkar nu komma sist. Foto: Urban Önell

21 av dessa kom alltså från Hörja och de var lovade inkoppling för 12 995 kronor. Berglund hade planerat att det skulle vara klart i maj 2016, men hann inte med det innan kommunen tog över bolaget den 1 juli.

Vid ett möte den 18 juli lovade Pernilla Rydlund alla Hörjabor fiber under hösten. Med de 21 gjordes en överenskommelse att kommunen skulle stå för mediakonverteraren (”boxen”) och Mathias Berglund för en del av avgiften, så att kunderna bara behövde betala 15 500 kronor.

Enligt både Berglund och Hörjaborna skulle kommunen återkomma, men har sedan aldrig gett besked om huruvida överenskommelsen gäller eller ej. Hörjaborna anser att de har rätt till lägre avgift enligt sina avtal med Berglund om överenskommelsen med kommunen inte gäller. Flera möten har ägt rum, men i våras strandade alltså förhandlingarna.

– Det ser inte snyggt ut att backa, säger Mathias Berglund.

Han tror att huvudproblemet är att kommunen inte hinner med sina åtaganden.

– De skyller på så mycket bara för att vinna tid. De är underbemannade. De klarar inte riktigt av det här, säger han.

När det gäller Hörja beklagar han att han inte heller hann med sitt uppdrag, men säger att han erbjöd sig att göra det efter kommunens övertagande.

– Men kommunen ville avvakta. Nu ringer folk från Hörja till mig också och undrar hur det blir, säger han.

IT-chefen hänvisar till ”likabehandling”

Kommunens IT-chef John Palmqvist säger till Frilagt att kommunen för att gräva ned fiber behöver ett underskrivet avtal.

– Det finns inget som bekräftar beställningarna till Hessleholm Network, hävdar han.

Han menar istället att kommunen räknar överenskommelserna med Hessleholm Network som att kunderna anmält intresse, vilket inte är bindande.

– Det vi har här är inga avtal. Men vi får kolla med kommunjuristen, säger han.

Borde ni inte gjort det tidigare?

– Vi har försökt reda ut det genom att fråga kunderna och be dem skicka in sina avtal. Men det har inte kommit in något.

Pernilla Rydlund skriver i december i ett svar på Hörjabornas frågor att kommunen har övertagit överenskommelsen med Hessleholm Network och att denna gäller. Vad betyder då det?

– Den överenskommelse vi menar i svaret är samma som till övriga invånare, säger John Palmqvist.

Enligt kunderna är det ett avtal. Kan ni ensidigt upphäva det?

– Vi anser inte att det är ett avtal och därför gäller det inte. Men jag säger inte att det är solklart, säger John Palmqvist.

Han säger sig inte känna till något om att Hörjaborna ska slippa betala för mediekonverteraren.

– Vi hade ett muntligt löfte att gräva under hösten. Det kunde vi inte uppfylla. Men Mathias uppfyllde inte heller sitt löfte om att koppla in kunderna, säger han.

Enligt John Palmqvist bör även de 21 hushållen skriva på de avtal som nu skickats ut. De kommer då att få en faktura på 19 000 kronor, liksom övriga kommuninvånare. Konverteraren kostar 995 kronor.

Han hänvisar till kommunallagens bestämmelser om likabehandling och menar att alla måste betala samma avgift.

– Om vi ska frångå den måste det finnas skäl, de måste kunna visa upp avtal eller liknande, säger han.

Behövs det ytterligare dialog här?

– Det är mycket möjligt. Vi får titta internt om det finns oklarheter. Kunderna kan också kontakta oss igen, säger han.

Daniel Berlin säger att Hörjaborna är beredda att driva saken vidare rättsligt om kommunen inte går dem till mötes.

– Men nästa steg är att försöka prata med politikerna, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se