torsjö live vers2

För kategoriska uttalanden om skyddsavstånd till reningsverket

För kategoriska uttalanden om skyddsavstånd till reningsverket

Pär Palmgren (M) ivrigt påhejad av Björn Widmark (FV) har nu uttalat sig i media att 1 km skyddsavstånd är det som krävs runt vårt reningsverk. Inga undantag. Det är väldigt anmärkningsvärt att man så kategoriskt gör ett uttalande, utan att man förstår konsekvenserna av uttalandet.

Jag köpte mark av kommunen 2005 nere på området Hassellunden. Förutom att jag köpt mark, byggt ett hus och bosatt mig på området så har fler än 50 villor byggts och då räknar vi inte ens med radhusen och lägenheterna. Med tanke på att samtliga de här bostäderna ligger innanför Palmgrens 1 km till skyddsavstånd så har Palmgren och Moderaterna just nu gjort följande;
Gjort alla boende oroliga att det är farligt att bo inom 1 km. Sänkt marknadspriserna, bromsat tillväxten och gjort bostäderna i princip omöjliga att sälja.  De har med andra ord lagt en våt kall filt över halva Sjörröd och hela Hassellunden.

Ovanstående gäller även för delar av Sjörröd som ligger innanför de 1 km, jag är säker på att ni inte förstår ovanstående i vad boende känner och mår.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Pär, jag kräver som boende inom 1 km från reningsverket svar på följande frågor för att stämningen skall bli bättre. Kommer kommunen att lösa in min fastighet till marknadspris? Jag har av kommunen för 12 år sedan blivit anvisad plats att bygga min framtid, var vill du att jag skall bo nu?  Kommer ni att erbjuda en fastighet med bostad i samma trevliga läge? Varför sålde kommunen mark på Hassellunden till mig om de visste att det var farligt att bo där nere? Hur farligt är det för mig, min familj och mina grannar att bo och vistas nere på Hassellunden?

Pär och Björn, ta era förnuft till fånga och förstå att ett skyddsavstånd behövs, men det är inga kategoriska 1 km. Det som krävs är olika avstånd beroende på terräng och vindriktning. Flytta inte fokus från er konflikt och vendetta med byggherren som vill bygga nytt mellan Garnisonen och Dragonrondellen.

Anders Edwall, Centerpartist boende i Hassellunden

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se