torsjö live

Sen information från kommunen om dialogmöte

Sen information från kommunen om dialogmöte

Först på måndagseftermiddagen la Hässleholms kommun ut en lite mer detaljerad information till det dialogmöte i Tyringe som hålls på onsdagen, alltså två dagar senare. Projektledaren påstår först att informationen las ut i lördags. Överbevisad motiverar hon den sena informationen med att själva dagarna ”har varit kända länge”.

Hässleholms kommun hade dåligt resultat i medborgarundersökningens del om inflytande även 2016, när det gällde möjligheten att nå politiker och tjänstemän till och med sämre än 2014.

Mötet hålls i Tyringe skolas aula, men inleds med rundvandring i samhället med samling vid skolexpeditionen klockan 17.

När Frilagt kontaktar Emma Ragnarsson på kommunens informationsavdelning ber hon genast om ursäkt för att informationen kommit ut sent.

– Det har fallit lite mellan stolarna här, förklarar en ledsen Emma Ragnarsson och beklagar.

– Vi är flera som jobbar i detta projektet, men det har blivit ett misstag så här i semestertider och vi hoppas att många Tyringebor kan dyka upp i alla fall, säger hon och hänvisar till projektledaren Cecilia Müllern Aspegren, när Frilagt ber att få besked om vilka rutiner som gäller för annonsering.

– Vi har inga rutiner för det, men såklart ska informationen ut så snart det är möjligt för att man ska hinna planera in det i sin kalender, svarar Emma Ragnarsson ändå.

När Cecilia Müllern Aspegren nås första gången säger hon att tiderna lagts ut tidigare, men att det kommer att bli en ändring i Vinslöv.

Det visar sig betyda att aviserade mötet i Vinslöv den 30 augusti flyttas fram till 16 oktober.

…och kommunalrådet Robin Gustavsson (KD). Foto: Urban Önell
…liksom oppositionsrådet Lena Wallentheim (S)… Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) medverkar vid dialogmötet i Tyringe… Foto: Berit Önell

I bakgrunden finns Hässleholms kommuns bottenresultat i SCB:s medborgarundersökningar 2014 och 2016, särskilt när det gäller medborgarnas förtroende för politiker och tjänstemän, möjlighet till inflytande och kontakt med makthavarna. När det senaste resultatet presenterades i december 2016 lovade kommunledningen bättring, bland annat genom medborgardialog.

Att då marknadsföra sig sent och otydligt är kanske inte att ge en tydlig signal eller bädda för framgång. Projektledare Cecilia Müllern Aspegren bekräftar vid samtal idag att deltagandet vid det första dialogmötet i Vittsjö inte var så välbesökt och att det saknades bredd på deltagandet. Ett andra dialogmöte har också genomförts, i Hässleholm. Det var visserligen välbesökt men även här var det få ur gruppen yngre och barnfamiljer.

Själva förarbetet och beslutet om att Hässleholms kommun skulle utveckla medborgardialog togs 2015-02- 23. I skriften ”Principer och vägledning för medborgardialog” finns vägledning för mötena.

Ur bokstäverna i ordet dialog har det skapats förklarande värdeord.

Orden som valts är: delaktighet, information, ansvar, lyhördhet, organisation, grad av inflytande  – och dessa ord har, var och en, getts en liten förklarande text.

Det betonas i texterna till exempel att alla medborgare ska ha möjlighet att delta. Och det ska finnas en tydlig och lättillgänglig information både inför, under och efter dialogen.

Hur kan det då komma sig att Hässleholms kommun själv väljer att sköta denna viktiga uppgift så till synes styvmoderligt? 

– Kommunen har på sin hemsida och vid en presskonferens den 23 maj gått ut med information om att dialogmöten arrangeras.

Då skickades också ett pressmeddelande ut.

Men, räcker det?

Hur marknadsförs projektet dialogresan?

Hur gör ni för att få många invånare att komma till mötena?

Cecilia Müllern Aspegren återkommer först flera gånger under samtalen med Frilagt till att man hade en presskonferens den 23 maj och att datumen för mötena varit kända sedan dess.

Menar du då att det är ok att ni som nu inte fick ut webbinformationen om vad som gällde för Tyringemötet förrän två dagar innan mötet?

– Det var inte highlightat Tyringe förrän nu och det beklagar vi. Det borde nog ha varit en vecka tidigare, säger en ödmjuk Cecilia Müllern Aspegren idag.

Omsorgschef Annika Andersson informerar i mingelform bland annat om äldreomsorgens utveckling. Foto: Berit Önell

Hur utvärderar ni dialogmötena? 

– Vi utvärderar fortlöpande på mötena och när alla möten är genomförda gör vi en övergripande utvärdering, svarar Cecilia Müllern Aspegren.

Men, då får ni ju då bara intryck från dem som kommer?

Du berättade att Vittsjö- och Hässleholmsmötena visat att en del grupper saknas.

– Ja, vi har sett att det är svårt att nå barnfamiljer och yngre medborgare, säger Cecilia.

– Det är en stor utmaning att nå dem. Hur man ska göra för att nå dem på ett klokt sätt ber vi att få återkomma till, fortsätter hon.

Facebook och nya sociala medier – hur ser ni på att nå målgrupper via dem? 

– Vi kommer att jobba vidare med vår sociala kanal där vi vet att yngre medborgare i högre grad finns, säger Cecilia.

– Hela detta är en lärprocess och vi får skriva och justera och lyssna av med dem som kommer och dem som inte var där, sammanfattar hon utvärderingsambitionerna.

Vad är ett bra dialogmöte för dig?

– Vi kommer alla in med olika förväntningar, men det jag hoppas på med hela den här dialogresan är att vi ska visa att det är dialog som ska gälla, blir Cecilias svar.

Hon erbjuder också alla som har en fråga som de vill försäkra sig om ska tas upp på ett möte att kontakta henne före mötet.

Vid rundvandringen informerar kommunekologen Lars-Erik Williams om kommunens skog i Bödkaredalen. Foto: Urban Önell

Mötenas struktur är fast. Upplägget ser i stora drag ut så att det startar med en orientering i en fysisk miljö. Och det stäms av frågor och svar kring den. Sedan startar en informationsdel. Sist sker en slags mingel där olika tjänstemän och politiker står vid bord och deltagande allmänhet har möjlighet att välja var och vem de vill tala med. Till varje del är en timme avsatt.

Varför så lite tid till dialogsamtal och ni har valt mingelformen – varför? Effektiviteten i att göra så?

– Det var inget bekymmer i Vittsjö; medborgarna gick till de borden som hade de frågor de var intresserade av och så hade man en diskussion, lyder Cecilias svar.

Kan det vara ett problem att hinna med om man är intresserad av mer än en fråga och  hur ser du på resonemanget att många kan ha just samma undring – och då kunde en gruppdialog ge mer effektivitet och bredare perspektiv på frågor och svar?

– Vi tror absolut på mingel. Vår erfarenhet från de större forumen är att en fråga, som en person har, kan ta hela timmen, svarar Cecilia.

I Tyringe kommer den inledande vandringen att ske till den nya Multihallen, skolan och Bödkaredalen. Under vandringen ges information och frågor kan ställas.

Nästa timme är en ren informationsgivning i skollokalen. Det är en envägsinformation betonar Cecilia Müllern Aspegren. Inga frågor får ställas.

Sista timmen får deltagarna mingla och söka upp de representanter som kan ge dem svar på det medborgaren undrar eller vill samtala om.

Inventerar ni från kommunens sida specifika aktuella problemställningar före ett möte? Så att engagerade som kommer till mötena möts av att de kan få en dialog? 

Inte bara serveras beslutade fakta eller olika faktum – som ingen kan ta emot synpunkter på och/eller som kan påverka frågan. I Tyringe är trafiksituationen i centrum och vad som skett i de kommunägda skogarna några sådana ”heta” frågor.

Om möten likt dessa ska kunna upplevas som verkliga dialoger måste några ansvariga politiker och i frågorna kunniga tjänstemän finnas på plats. Kommer det att vara så? Hur har – eller har ni – riggat kommunpanelen för att kunna möta  det? Med andra ord vad kan man åstadkomma på ett dialogmöte? 

– Jo, vi gör en research och har med oss representanter från förvaltningarna som kan svara på frågor.

– Dialogmöten är ett erbjudande till medborgarna, avslutar Cecilia Müllern Aspegren.

Frilagt fick idag ut en lista på vilka som från kommunens sida ska medverka på morgondagens möte i Tyringe  – se länk här.

Läs informationen på kommunens hemsida här.

Lotta Persson

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2016-12-12 Lågt förtroende för Hässleholms kommun

2017-05-30 Framtiden för Vittsjö räddningsvärn i medborgardialog

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se