torsjö live vers2

Miljönämnden överklagar Bröderna Halls täkttillstånd Men C säger nej

Miljönämnden överklagar Bröderna Halls täkttillstånd Men C säger nej

Miljönämnden har nu beslutat överklaga Bröderna Halls täkttillstånd i Vankiva. Bilden är från företagets bergtäkt i Hörlinge. Foto: Miljökontoret

Miljönämnden överklagar länsstyrelsens beslut att ge Bröderna Hall täkttillstånd i Vankiva och går därmed åter emot ordförande Christer Jönsson (M). Han fick dock vid tisdagens sammanträde stöd av Centerpartiet som vände helt om och röstade nej till överklagande, trots att centerpartisten och nämndens andre vice ordförande Agne Nilsson var den som i juli beslöt att ärendet skulle överklagas och begärde anstånd hos länsstyrelsen på grund av semestrarna.

Nilsson var inte med på sammanträdet, men hade gått med på att backa efter diskussioner i partiet. En skrivelse i frågan undertecknad av partiets tidigare kommunalråd Mats Sturesson och dess ordförande Anders Edwall lämnades också in till miljönämnden, enligt Edwall dock av misstag.

Miljönämndens andre vice ordförande Agne Nilsson (C) har svängt helt om i frågan om Bröderna Halls täkttillstånd.

Miljönämnden ajournerade sammanträdet i 25 minuter för att de olika partierna skulle kunna diskutera den infekterade frågan. Det ledde till en formulering i beslutsförslaget om att tillstyrka ny verksamhet i Vankiva om Bröderna Hall inte får nytt täkttillstånd i Angsholm, vilket företaget ansökt om parallellt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det tidigare tillståndet i Angsholm har gått ut och därför kan Bröderna Hall för närvarande bara köra ut redan brutet material därifrån.

De rödgröna var ändå splittrade i frågan och C röstade med M och KD för att tillståndet inte skulle överklagas.

Men de fyra S-ledamöterna och två SD-ledamöterna röstade för avslag och vann därmed omröstningen (6-3).

Orsaken till överklagandet är främst att miljönämnden inte anser att det är tillräckligt utrett hur stort behovet av materialet i den planerade sandtäkten är och att nämnden inte fått ta del av nya uppgifter innan länsstyrelsen fattade beslutet.

Handlar om naturhushållning

– De uppgifter som bolaget angett i ansökan har ändrats under processens gång och de stämmer inte heller överens med vad som angetts i bolagets egna miljörapporter, skriver miljönämnden i protokollet.

Miljöchef Sven-Inge Svensson fick stöd av andra politiker. Foto: Berit Önell

Miljöchef Sven-Inge Svensson förklarar att det handlar om naturhushållning.

– Därför tycker vi att det är logiskt att bryta färdigt i en täkt innan en ny tas i anspråk. Vi bedömer att behovet är mer än väl tillgodosett om länsstyrelsen ger tillstånd att fortsätta bryta i Angsholm, säger han.

Han betonar att han inte är emot lokaliseringen i Vankiva – om det ska etableras en ny täkt – utan det handlar om att inte bryta på en ny plats i onödan.

Länsstyrelsens miljötillsynsenhet var av samma skäl kritisk till ansökan om täkt i Vankiva, men miljöprövningsdelegationen som fattade beslutet hade alltså en annan uppfattning.

Dessutom måste sanden från Vankiva blandas ut med sand från Angsholm eller Mala för att kvaliteten ska bli den rätta.

Ovanligt överklaga länsstyrelsebeslut

Är det inte ovanligt att miljönämnden överklagar ett beslut av det här slaget från länsstyrelsen?

– Jo, eftersom vi inte varit part från början. Men hushållningsprincipen är viktig att pröva, säger Sven-Inge Svensson.

I vilket fall förbjuds uttag av naturlig sand 2030, främst för att den behövs för rening av grundvatten.

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) fick stöd av KD och C, men blev ändå nedröstad angående Bröderna Hall. Foto: Berit Önell

Christer Jönsson anser ändå att företaget bör få bedöma vilken mängd som ska tas ut och att miljönämnden även måste ta hänsyn till arbetstillfällena, både på Bröderna Hall och Finja Betong som är beroende av sanden.

– Jag menar att företaget är bäst på att gissa hur mycket de kan behöva om tio år, säger han.

Sven-Inge Svensson menar att kritiken i första hand ska riktas mot länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

– Det är de som ska ta ärendena i rätt ordning, säger han.

Christer Jönsson tycker inte att miljönämnden ska lägga sig i det.

– Det är ändå gissningar det handlar om. Men byggboomen gör att det blir ett ökat behov, även om de är tvungna att fasa ut natursanden, säger han.

Bröderna Hall fick för övrigt kommunens miljöpris för några år sedan just för ny teknik för att mala ner bergkross till finkornigt grus som kan användas istället för natursand.

Stort engagemang hos C

Centerns ersättare för Agne Nilsson i miljönämnden var Gustav Persson som lämnade en protokollsanteckning om att C inte ser några hinder att bevilja Bröderna Hall tillstånd till täkt av sand.

– Centerpartiet har nogsamt gått igenom ärendet och kommit fram till samma slutsats som länsstyrelsen, skriver han.

Innehållet i skrivelsen från Sturesson och Edwall hade samma lydelse. Eftersom de inte sitter i miljönämnden avvisades skrivelsen.

– Det var fel skrivelse som skickades in, våra namn skulle inte vara med, förklarar Anders Edwall.

Han säger att Agne Nilsson ändrade sig när frågan diskuterades vid partiets gruppmöte för ett par veckor sedan. Den togs också upp av presidiet i kretsstyrelsen i fredags.

– Agne har bevakat frågan bra, men han hade nog inte funderat färdigt. Den kom upp helt plötsligt och mitt i Hästveda marknad som han håller i, säger Edwall.

– Min uppfattning är att vi står enade i den här frågan, säger Edwall.

Varför engagerar ert parti sig i det här?

– Det är en väldigt viktig fråga för både miljön och företaget, säger Anders Edwall.

Han anser inte att det är konstigt att Centerpartiet gör samma bedömning som länsstyrelsen gjorde.

– Men att miljökontoret väljer att gå emot den och att miljönämnden fullföljer ett överklagande finner jag anmärkningsvärt, säger han.

Anders Edwall gillar inte att de båda ärendena om olika täkter blandas ihop.

– Det är viktigt att hålla isär olika ärenden. I dagsläget har det ingen betydelse hur beslutet om Angsholm blir. Nu gäller det Vankiva och det måste hanteras för sig, säger han.

Ska miljönämnden ta hänsyn till arbetstillfällen och liknande, är det inte miljöfrågorna som ska bevakas?

– Självklart, men det handlar om fingertoppskänsla. Arbetstillfällena är viktiga, men de får sättas i relation till miljön. Det handlar inte bara om miljön. Arbetstillfällena är inte en stor del, men man måste ha dem i åtanke. Vi politiker är tillsatta av medborgarna och ska arbeta i deras intresse, säger Anders Edwall.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se