torsjö live vers2

Inte mycket tid för frågor på dialogmöte

Inte mycket tid för frågor på dialogmöte

Det blev inte mycket dialog, här föreläser kommunekologen Lars-Erik Williams i Bödkaredalen. Foto: Lotta Persson

Cirka 50 personer – förutom de drygt 20 kommunala tjänstemän och politiker som medverkade – kom till kommunens dialogmöte i Tyringe på onsdagskvällen, trots den sena informationen om programmet. Men det fanns inte mycket tid för frågor från allmänheten och en del tyckte att en timmes rundvandring mest var tröttsam.

De flesta av deltagarna är äldre och engagerade i olika föreningar i Tyringe, intresserade och engagerade i sitt samhälle. De samlas på skolgården utanför aulan. Projektledaren Cecilia Müllern Aspegren hälsar välkommen till den inledande vandringen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt programmet ska det gå att ställa frågor och lämna synpunkter under den en timme långa vandringen, men till det blir det inte mycket tillfälle.

Inga svar om trafikproblem

Det första stoppet sker vid idrottsanläggningarna Tyrs Hov och Tyrehallen. Kommunen har fått in synpunkter på trafiksituationen där, men tekniske chefen Mats Svensson kan inte komma på grund av sjukdom och trafikingenjören Veronica Haagen är ny och inte så insatt i situationen i Tyringe.

– Jag kan bara diskutera generella frågor, säger Veronica Haagen som dock medger att hon känner till problemen.

Någon undrar om det finns någon plan för hur de ska åtgärdas, men blir hänvisad till fritidskontoret som inte är på plats.

Gun Selander tyckte inte att hon fick mycket svar. Foto: Lotta Persson

Istället kommer en fråga från kommunen till Tyringeborna: Är det någon som vet var föroreningarna i marken under multihallen och skolgården kommer ifrån? Ingen säger något.

Gun Selander, som ställde en fråga om trafikproblemen, är inte särskilt nöjd.

– Det var inte mycket svar, säger hon till Frilagt.

Hon är orolig för sina barnbarn som hon ofta hämtar efter aktiviteter i Tyrs Hov.

– Spelarna kör för fort och här är många barn, även från skolan som har gymnastik på Tyrs Hov, säger hon.

Hon hade noterat datum för dialogmötet tidigare, men fick också information genom Facebook (som länkade på måndagen till kommunens hemsida) och via sin dotter som arbetar på kommunen.

– Jag har hört att en del tyckte att klockan 17 var för tidigt. De hinner inte hem från jobbet, säger hon.

Bödkaredalen kan bli naturreservat

I Bödkaredalen informerar kommunekologen Lars-Erik Williams om sitt initiativ att göra området till ett kommunalt naturreservat. Bland annat finns här nio arter av fladdermöss, varav två är starkt hotade arter.

Williams förklarar att de döda träden och grenarna, som irriterat många Tyringebor, gynnar insekter, hackspettar, mossor och lavar. Han säger att mer än 100 träd sågats ner eller kapats till högstubbar för att de var döda eller döende.

– Det var tekniska förvaltningen som utförde trädsäkring. Det blev väldigt många på en gång på grund av att det inte gjorts på många år, så det blev väl en chock för många Tyringebor, säger Williams.

Kommunen har kapat över 100 träd i Bödkaredalen till högstubbar, vilket många Tyringebor har synpunkter på. Foto: Berit Önell

Den ansvarige för åtgärden och utlovad undanflyttning av en del ris och grenar från stigarna, parkförvaltaren Gunnar Swärdh, är dock inte på plats på grund av semester.

Frågor om avsågade träd

– Jag är mycket besviken över att det inte fanns någon ansvarig som jag kunde få tala med. Det var ju därför jag kom, säger Stewe Borgkvist som fått uppfattningen att många träd som inte var dåliga också sågades av för insekternas skull.

Jan Göransson, engagerad i Byalaget och kommunanställd under 50 år, lyckas få ordet och berätta att många Tyringebor är arga för hur det ser ut i Bödkaredalen.

– Se till att åtgärda det, så blir det inga negativa synpunkter, säger han.

Byalagets Roger Ljungberg lyckas med viss möda få ordet och berätta att det kan bli en ställplats för husbilar på den ovårdade parkeringsplatsen nära skolan. Planchef Gertrud Richter och planarkitekt Alexander Lindahl är lite otåliga eftersom mötet i aulan börjar strax. Foto: Lotta Persson

Byalagets ordförande Roger Ljungberg berättar för Frilagt att gallring av skogen i Bödkaredalen också är planerad i höst, men att han vädjat om att stora maskiner inte ska användas.

Det sista stoppet blir vid fastigheten Turbinen 1 nära skolan. Idag fungerar den som parkeringsplats och förslag finns att permanenta och förbättra den alternativt bygga bostäder, men även här finns föroreningar i marken. Planarkitekt Alexander Lindahl berättar att kommunen gärna tar emot synpunkter på detta.

Ingen hinner säga något innan planchef Gertrud Richter säger att det är dags att gå tillbaka. Men Roger Ljungberg gör en liten kupp och tar till orda.

– Vi har ett förslag att göra en ställplats för husbilar här, säger han och berättar att han för några veckor sedan varit på plats tillsammans med Gunnar Swärdh och att det inte är omöjligt att ordna en gräsplätt och några bord och bänkar också.

Då påminner Gertrud Richter igen om det väntande mötet.

– Ni är jättevälkomna till vårt bord sedan med synpunkter. Vi lovar ta med dem i arbetet, säger hon.

Sven-Ingvar Jönsson, tidigare rektor på Tyringe Centralskola, vet att det finns en bra ljudanläggning i aulan och undrar varför den inte användes. Foto: Lotta Persson

Problem med ljudet

Vid mötet i aulan är det inte tillåtet att ställa frågor. Ansvariga för olika kommunala verksamheter talar under totalt en timme, om detaljplaner och byggprojekt, äldreomsorg, solceller och fiber.

Här är det problem med ljudet, vilket upprör bland andra pensionerade rektorn Sven-Ingvar Jönsson.

– Jag vet att det finns en utmärkt anläggning med mygga och allt, så jag tycker det är synd att man inte bokar det. Det är viktigt att man utnyttjar de resurser som finns. Många var irriterade över att de inte hörde vad som sades, säger han.

Han tycker att vandringen borde ha innehållit mer dialog och mindre föreläsningar.

– Dialog är dialog, och då ska man prata med varandra. Med tanke på hur mycket resurser som finns här idag så är det dyra timmar, säger Sven-Ingvar Jönsson.

Bostäder för äldre

Berith Pålsson och Elsa Olsson tycker inte heller att vandringen genom Bödkaredalen var så intressant.

Elsa Olsson, till vänster, och Berith Pålsson minglade med omsorgschef Annika Andersson och Hässlehems vd Stephan Persson om bostäder för äldre. Foto: Lotta Persson

– Det var mest att han stod där och pratade så att man blev trött i knäna, säger Berith.

Under den sista timmens mingel passar Berith och Elsa på att tala om bostäder för äldre med omsorgschef Annika Andersson och Stephan Persson, vd på Hässlehem.

– Vi har fått reda på att vi ska ställa oss i kö för lägenhet och att vi kan stå i kö hur länge som helst. Vi behöver inte ta en lägenhet förrän vi behöver den, men hamnar högre upp på listan ju längre vi stått i kön, säger de.

Berith tycker att det är bra med dialogmöte.

– Det är något man kan göra en gång om året, säger hon, men konstaterar att det mest är tjänstemännen som pratar.

Berit Önell
Lotta Persson

Läs tidigare artikel i ämnet:

2017-08-22 Sen information från kommunen om dialogmöte

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se