torsjö live vers2

Beslut om rivning uppskjutet efter protester

Beslut om rivning uppskjutet efter protester

Frågan om rivning av de historiska villorna på Åkaregatan togs inte upp som planerat vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde på fredagen. Anledningen var de kraftiga protesterna mot planerna på att riva villorna för att bygga flerfamiljshus, planer som inte förankrats i något formellt beslut.

– På grund av den diskussion som varit har vi lämnat ut ärendet till de politiska partigrupperna. Om alla vill q-märka villorna får vi lyssna på det, säger Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden.

Rivningshotet mot den välkända Parkvillan, byggd kring 1920 som lärarbostad, är pausat.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter och hans medarbetare gick i våras ut med en markanvisningstävling för området. Projektet hade inte varit uppe för beslut, men var förankrat i en dialoggrupp med både tjänstemän och politiker från tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Efter att tävlingsbidragen kommit in i maj har de diskuterats av tjänstemännen och tanken var att lägga fram ett förslag till markanvisningsavtal med K-Fastigheter för avgörande i fredags.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter att saken blev känd via media har allmänheten protesterat kraftigt och flera politiska partier uttalat sig. M och SD vill bevara båda villorna, KD vill antingen bevara den ena eller riva båda och de rödgröna (S, V, C och MP) vill riva Åkaregatan 9 och bevara Åkaregatan 11, den så kallade Parkvillan.

Därför lyftes ärendet informellt ut så att alla partier ska hinna diskutera saken internt.

Villorna vid Hembygdsparkens entré från Andra Avenyen finns med i en inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, ”Värda att vårda” från 1986. Skriften togs fram av lokalhistorikern Torsten Karlson och stadsarkitekten Tore Kvist på uppdrag av kommunens dåvarande byggnadskommitté.

– Jag har inte sett den. Vi har bara fått listan på objekt som eventuellt ska rivas, säger Arne Dahlström.

Tekniska nämnden har fått uppdraget att utifrån ”rivningslistan” bedöma vilka kommunala byggnader som ska rivas, säljas eller få nytt användningsområde. Alternativet att bevara av kulturhistoriska skäl finns inte med där.

Arne Dahlström vill nu ta fram ”Värda att vårda”.

– Vi får leta reda på den, säger också Per Nilsson, planeringsingenjör och biträdande teknisk chef.

Han betonar dock att kommunen inte har råd att bevara alla gamla hus, särskilt inte när tusentals nya bostäder ska byggas.

Ärendet om villorna på Åkaregatan ska tas upp i arbetsutskottet igen så snart som möjligt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se