torsjö live vers2

Verkligheten och centerpartiet

Verkligheten och centerpartiet

Vi ser ett Sverige vars landsbygd avfolkas i snabb takt. Den som reser genom vårt land
kan från norr till söder se allt fler mindre samhällen i förfall. Synen av igenbommad butik, nedlagd industri och villor med sönderslagna fönster och fladdrande gardiner deprimerar. För inte allt för länge sedan var detta levande väl sammanhållna samhällen med livsmedelsaffär, mack och samhällelig service av olika slag.
Runt dessa samhällen har vi en en skrämmande takt kunnat se tidigare väl fungerande småjordbruk försvinna. Dess småjordbruks betydelse för den så omskrivna miljön är obestridlig. Vi ser nu de landskap tidigare generationer hållit i hävd och l många avseende brukade på naturens villkor förändras. Dagens Intensiva utnyttjande av den goda jorden med besprutning och konstgödsel har visat sig få negativa konsekvenser.
Det byggs utan utan tanke på framtiden på för livsmedelsproduktion utmärkt åkermark.
Sverige ett land som tidigare kunnat försörja hela sin befolkning med livsmedel kan nu med händelse av avbruten import bara försörja halva sin befolkningen. Vi avbrott i importen av livsmedel är det frågan om dagar innan butikshyllorna gapar tomma!
Här måste grannlandet Norge med liknande problem nämnas. Norge som på allvar ”tagit tagit tag i saken” och visat att utveckligen kan och måste vändas. Affärer och samhällsservice har fått det stöd som i glesbyggd är nödvändigt. Utvecklingen har på fler ställen i glesbygden vänt. Människor flyttar in. Det byggs nya skolor i norra Norge! Något som många tidigare inte kunnat drömma om.
Småjordbruken över hela Sverige måste ges möjlighet att överleva. Samhällsservice över hela landet måste garanteras. Inflyttningen till storstäderna med alla problem detta medför måste avbrytas.
Skäms på sig Annie Lööf partiledare för centerpartiet som påstår sig vara ett grönt parti med hjärtat i landsbygden och med ambitionen att ”hela” Sverige måste leva.
Nog med politikerfloskler och retorik av sämsta slag. Nu vill vi ses mindre prat och mer verkstad!
Annie Lööf och andra allianspolitiker talar om att sänkta ingångslöner skulle kunna lösa problemet med de många arbetslösa i vårt land. Med detta visar Annie Lööf och andra en häpnadsväckande okunskap om omfattning av de problem de många arbetslösa i vårt land utgör.
Med tanke på att produktiviteten ökat explosionsartat sedan vi började tala om att maskinerna skulle befria människorna från ”arbete” tyder detta på att arbetstiden kraftigt kan och måste minskas. Stress på arbetet med åtföljande för samhället kostsamma problem kan undvikas. Våra arbetslösa kan erbjudas arbete och många av de allvarliga problem vi ser i våra större städers förorter och annorstädes kan undvikas.
Politiker slita blicka nedåt från den egna maktplattformen för att se om något hotar den egna maktpositionen och med den åtföljande förmåner. Höj istället blicken för att se de övergripande lösningar, till gagn för de många, som självklart finns där för den som vill och kan se!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se