torsjö live vers2

Beslut om rivning uppskjutet efter protester

Frågan om rivning av de historiska villorna på Åkaregatan togs inte upp som planerat vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde på fredagen. Anledningen var de kraftiga protesterna mot planerna på att riva villorna för att bygga flerfamiljshus, planer som inte förankrats i något formellt beslut. – På grund av den diskussion som varit har vi lämnat […]

Verkligheten och centerpartiet

Vi ser ett Sverige vars landsbygd avfolkas i snabb takt. Den som reser genom vårt land kan från norr till söder se allt fler mindre samhällen i förfall. Synen av igenbommad butik, nedlagd industri och villor med sönderslagna fönster och fladdrande gardiner deprimerar. För inte allt för länge sedan var detta levande väl sammanhållna samhällen […]

En kommun med självskadebeteende

Vadå? Jo, Hässleholm har utmärkt sig igen. Som så många gånger förr är det tyvärr inte under några positiva rubriker.  Nu senast har man, såväl i lokalpressen som i rikspressen (SvD den 12 september), kunnat läsa att Konkurrensverket stämt Hässleholms kommun inför Patent- och marknadsdomstolen. Det gäller fiberprojektet där Konkurrensverket anser att kommunen hindrar privata […]

Slå vakt om den lokala kyrkan

  För att kyrkan på sikt skall överleva måste man satsa mer på den lokala församlingen, där man har den mesta kontakten med de kyrkotillhöriga. I Sverige har man tyvärr i stället gjort precis tvärtom. Sedan kyrkan skildes från staten år 2000 har till exempel det centrala kyrkokansliet i Uppsala tillåtits att svälla över alla […]

Glöm inte bort kyrkovalet

Vad vill du med Svenska kyrkan och med Hässleholms församling? I nomineringsgruppen Levande församling vill vi skapa många utrymmen för möten mellan människor. Vi vill arbeta för en kyrka där alla behövs och kan hitta sin plats. I vårt stressade och självupptagna samhälle behöver vi en kyrka som visar på medmänsklighet, värme och kärlek. Det […]