Gruppen-3a-328x120

Inget stopp för planarbete för Sjörröds gård

Inget stopp för planarbete för Sjörröds gård

Barnekows fastighet Sjörröds gård är orange på kartan och planarbetet har även i fortsättningen prioritet 2.

Kommunens omtvistade planarbete för Sjörröds gård fortsätter. Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) fick inte igenom sitt förslag att avbryta planarbetet på fastigheten som ligger inom 1 000 meter från reningsverket där det i det reviderade förslaget till fördjupad översiktsplan är förbud mot nya detaljplaner för bostäder. Med röstsiffrorna 5-4 röstade de rödgröna ner förslaget.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) fick inte igenom förslaget att avbryta planarbetet för Sjörröds gård och avskriva ärendet.

M hade stöd av två SD-ledamöter och en från L, som annars inte har någon ledamot i nämnden, genom att Sivert Aronsson gick in som ersättare för KD:s frånvarande ledamot Zidon Kristensson. Björn Widmark (FV) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter Frilagts avslöjande om förslagen till skyddsavstånd med undantag för Sjörröds gård beslöt Moderaterna vid ett gruppmöte att utan undantag säga nej till ny bebyggelse inom 1 000 meter från reningsverket. Det är samma ställningstagande som både Hässleholms vatten och länsstyrelsen förespråkade, med stöd av den enda utredning som ingår i underlaget, när den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd 2015. Då var förslaget enbart ett 300 meters inre skyddsavstånd.

– Mitt förslag var ett steg vidare med anledning av hur Moderaterna ställde sig vid gruppmötet, säger Kenny Hansson.

Någon direkt debatt om hans förslag blev det inte. Från den rödgröna sidan var det bara Per-Olof PO Bengtsson (C ) som uttalade sig.

– Det är väldigt viktigt att bygga på Sjörröds gård, sa han.

M och L reserverade sig emot beslutet.

Ska inte föreslå ändringar i utställningsmaterialet

Kenny Hansson kommer nu inte att driva att undantaget för Sjörröds gård ska lyftas ut från förslaget till fördjupad översiktsplan innan det ställs ut senare i höst. Inte för att politikerna inte har rätt att bestämma om innehållet i utställningsförslaget, vilket stadsbyggnadschef Jan Karlsson påstått.

– Politiskt kan vi gå in och göra det, men det skulle innebära att vi försenade hela utställningsarbetet, säger Kenny Hansson.

Istället menar han att Moderaterna ska lägga fram sina synpunkter när partierna, liksom allmänheten och olika myndigheter får yttra sig över förslaget i utställningen.

Dessutom har Kenny Hansson alltså inte majoritet i byggnadsnämnden för att lyfta ut Sjörröds gård ur förslaget. Av samma anledningar kommer han inte att i byggnadsnämnden föreslå att undantagen för det inre skyddsavståndet på 300 meter tas bort, oavsett vad Moderaterna kommer fram till när den delen diskuteras på gruppmötet på måndag, den 18 september. Enligt förslaget till inre skyddsavstånd ska även befintliga bostäder bort. Dock undantas fem av de sju berörda som får en vall med vintergröna växter som skydd mot reningsverket. De två återstående husen ska tvångsinlösas.

Friherren och tidigare vice ordföranden i byggnadsnämnden Johan Barnekow vill bygga flerfamiljshus på Sjörröds gård. Grannen, arkitekten Kristoffer Dudzik, har också ansökt om planbesked för att få bygga bostäder, men för honom görs inget undantag.

Bengtsson trodde att 300 meter var beslutat skyddsavstånd

Kommunen illustrerade det förslaget till detaljplan för Sjörröds gård med en lantlig idyll framför fyravåningshusen.

Frilagt frågar Per-Olof Bengtsson varför han tycker att det är så viktigt att bygga just på Sjörröds gård.

– Det trodde jag alla begrep som inte är lierade med Björn Widmark, säger han först.

Efter en stund svarar han ändå på Frilagts frågor.

– Det är viktigt att bygga överallt där vi har möjlighet att relativt snabbt och enkelt kan få fram nya bostäder, som här där mycket förarbete är gjort och gärna där infrastrukturen är klar. Både Sjörröd och Hassellunden har utbyggd infrastruktur. På Sjörröds gård finns inget annat hinder än det skyddsavstånd på 1 000 meter som Hässleholms vatten vill ha, säger han.

Han hävdar att det yttre skyddsavståndet på 1 000 meter bara finns i ”ett affärsdrivande bolags policy” medan det inre skyddsavståndet på 300 meter skulle finnas i ”ett kommunalt beslut sedan gammalt”.

Men det finns inget beslut om 300 meter, mer än den policy som Hässleholms vatten antog 2008 med både 300 meter och 1 000 meter.

– Ska du rätta mig?

När Frilagt står på sig säger han att det är vad han fått sig tillhanda under de år han varit politiskt aktiv, sedan backar han steg för steg.

– Jag kan ha missuppfattat. Men jag hävdar att vi lever efter dessa 300 meter. När vi har byggt i den delen av stan har vi utgått ifrån 300 meter, säger han.

Både 300 meter och 1 000 meter finns i Hässleholms vattens policy från 2008. I samrådet inför den fördjupade översiktsplanen 2015 var förslaget 300 meter, men nu är det reviderat och i utställningen kommer även 1 000 meter med. Några formella beslut finns inte.

– I så fall, då har jag fel, säger Per-Olof Bengtsson.

Han hävdar ändå att han är väl underrättad i frågan.

– Jag kan också bilda mig en egen uppfattning. Det viktiga är att vi är överens om att 1 000 meter inte gäller än. Förhoppningsvis blir det aldrig så. I den fördjupade översiktsplanen ska vi gå fram med 300 meter, säger han.

Har mindre respekt för länsstyrelsen

Tillsynsmyndighetens synpunkter fäster han inte stor vikt vid.

– Länsstyrelsen har jag mindre respekt för. De kan också ha fel. Här står uppfattningar mot varandra. Som kommunpolitiker har jag i uppdrag att ta tillvara medborgarnas intressen och då kan jag behöva gå emot länsstyrelsen, säger han.

Han tror inte att reningsverket behöver ett skyddsavstånd på 1 000 meter och menar att underlaget i konsultfirman Rambölls utredning inte vilar på rätt meteorologiska grunder.

– Den förhärskande vindriktningen är fel. Det borde göras en ny miljöteknisk undersökning, säger han.

När det gäller att Kristoffer Dudzik inte beviljas undantag har han uppfattningen att det beslutet får vänta så länge det finns osäkerhet om Sjörröds gård.

– Jag blir svaret skyldig när det gäller varför den ene går före den andre, men när vi fått klarhet om Sjörröds gård kan han nog få ett snabbt besked.

Per-Olof Bengtsson berättar att han förespråkat att Sjörröds gård skulle få detaljplan innan den fördjupade översiktsplanen slutförts, men röstats ner.

– Jag tyckte att vi skulle köra fram det så att det blev klart. Barnekow skulle då få ge med sig om höjder och utformning.

Per-Olof Bengtsson känner till att Barnekow hade möte med delar av byggnadsnämnden i vintras, men inte att advokaten var med och hotade med skadestånd om planarbetet avskrevs.

Det är inte så att ni driver på det på grund av hot om skadestånd?

– Det har inte förespeglat mig, säger Per-Olof Bengtsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se