Gruppen-3a-328x120

Bröderna Halls överklagande avslogs

Vitesföreläggandena mot Bröderna Hall, som miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) försökte stoppa, kvarstår. Länsstyrelsen avslog företagets överklagande av de fem besluten som kan leda till vite på totalt 250 000 kronor. Miljökontoret har anmärkt på ett stort antal brister i miljörapporterna för fem olika täkter. Christer Jönsson försökte i juni stoppa besluten genom att lyfta […]

Varför ger makthavare så sällan svar på tal?

Säkert finns det politiker och andra potentater som känner sig utpekade och misstänkliggjorda på denna sida. De må så vara men då infinner sig frågan varför makthavare alltför sällan väljer att svara för sig. Utmärkta möjligheter till genmäle finns! Undertecknad och säkert många med mig upplever meningsutbytet och den demokratiska debatt som äger rum på […]

Vandring i dålig belysning i Hembygdsparken

Oupplysta partier med buskage där eventuella våldsverkare kan gömma sig ökar otryggheten i Hembygdsparken. Det konstaterade de cirka 20 personer från allmänheten, kommunen, polisen och Brottsförebyggande rådet som deltog i onsdagskvällens trygghetsvandring i parken. Även Axel Ebbes berömda staty Snapphanen nedanför Hembygdsmuseet döljer sig numera delvis bakom täta och mörka buskage. Röjning och belysning här […]

Att riva lärarvillorna kan strida mot svensk lag

Att det finns ett behov av nya bostäder är alla överens om. Att skapa plats för nybyggnation förutsätter dock inte att man måste riva gamla fina hus med starka kopplingar till den lokala historien. Detta är inte en hållbar lösning på lång sikt. Vad kommer finnas kvar till kommande generationer om det inte längre existerar […]