torsjö live

Bröderna Halls överklagande avslogs

Bröderna Halls överklagande avslogs

Miljökontorets vitesföreläggande mot Bröderna Hall består. Foto: Miljökontoret

Vitesföreläggandena mot Bröderna Hall, som miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) försökte stoppa, kvarstår. Länsstyrelsen avslog företagets överklagande av de fem besluten som kan leda till vite på totalt 250 000 kronor.

Miljökontoret har anmärkt på ett stort antal brister i miljörapporterna för fem olika täkter.

Christer Jönsson försökte i juni stoppa besluten genom att lyfta ut ärendena från nämndens dagordning. Andre vice ordförande Agne Nilsson (C ) begärde dock att de skulle tas upp och besluten blev enligt tjänstemännens förslag.

Miljökontoret har anmärkt på ett stort antal brister i miljörapporterna.

Bolaget har ifrågasatt bedömningen och bland annat påpekat att besluten fattats med hänvisning till en föreskrift som inte gäller ännu. Länsstyrelsen instämmer i detta, men konstaterar att reglerna är desamma på de punkter kritiken gäller.

Invändningen att miljökontoret inte kommunicerat tjänsteskrivelsen innan beslut fattats fick inte heller gehör. Länsstyrelsen anser inte att det finns skäl för det eftersom de uppgifter som finns lämnats av bolaget självt. Den rättsliga bedömningen i sig behöver inte kommuniceras i förväg. Rätten att ha synpunkter på dessa tillgodoses genom överklagandeprocessen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se