torsjö live vers2

Vandrare eniga om att önska mer ljus och liv till parken för ökad trygghet

Vandrare eniga om att önska mer ljus och liv till parken för ökad trygghet

Paraplyerna fick följa med på fredagens trygghetsvandring i Hembygdsparken, den andra denna vecka. Vid detta stopp diskuterades bland annat cykeltrafiken i parken och ett förslag om en elupplyst motionsslinga.

I småregn genomfördes på fredagsmiddagen etapp två av den trygghetsvandring i Hembygdsparken i Hässleholm som initierats av brottsförebyggande rådet, Brå. 

Vincent Leijonstjerna, My Andersson och Dunja Majestrovic från årskurs 6 på Linnéskolan var särskilt inbjudna till vandringen.

Allmänheten var också idag numerärt dåligt representerad, men de som deltog visade upp ett stort engagemang. Tre inbjudna skolungdomar från Linneskolans årskurs 6 deltog och breddade åldersrepresentationen. Insamlade synpunkter sammanställs nu av Annica Nilsson, drog- och brottsförebyggande samordnare på Hässleholms kommun, för att bli till hjälp vid framtagning av en handlingsplan.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Vandringen under de två fredagstimmarna fokuserade på parken dagtid. Tillsammans med onsdagens kvällsvandring har det skapats en helhetsbild av nuläget.

En uppslutning av ideella krafter med Hembygdsföreningen i spetsen fanns på plats. Liksom representanter för skydds- och säkerhetsmyndigheter, kommunen och även näringslivet.

I stort sett samma synpunkter som redan inkommit under onsdagen dök upp vid dagsljusvandringen. Att röja upp sly och gallra ur, att tillföra mer ljus – både naturligt och via belysning – var något som återkom och alla var eniga om.

Annica Nilsson, kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare, och poliserna Maria Roos Brostedt och Dan Andersson var nöjda med vandringarna.

Polisen, idag representerade av Maria Roos Brostedt och Dan Andersson, uppmanade allmänheten att inte underlåta anmäla. Som polisens bild ser ut idag, baserat på anmälningar, så visar den inte upp att Hembygdsparken är en mer otrygg plats än andra i staden. En generellt ökad våldsnivå i samhället medger de båda poliserna att de tycker har skett.

En av vandrarna, som vill få vara anonym, menade att hennes erfarenhet är att det ganska ofta handlas med och hanteras narkotika i parken, och att hon som granne känner sig rädd och otrygg. Och detta har fått henne att vilja flytta.

Hon menar att fler resonerar så och likt henne misströstar om att få hjälp av polisen. Därför anmäler hon inte allt. Hon tar också upp att hon är missnöjd med hyresvärdens skötsel av fastigheten. Och att denne inte heller tar itu med stökiga hyresgäster menar hon också bidrar till att hela miljön dras in i en negativ spiral.

Hon efterlyser att polisen blir mer informerade och vet mer om var problemområden finns.

Kommunens projektledare och vandringsgeneral Bjarne Öhling efterlyste något annat, han saknade siktlinjer. Han fick genast svar från kunniga medvandrare att just så var parken tänkt från början, men att den goda tillväxten i den goda göingska jordmånen gjort sitt bästa för att sudda ut grundplaneringen.

Kjerstin Ulfvik Jonasson var en av de mer engagerade deltagarna i vandringen.

Hembygdsföreningens ordförande hade ett exemplar av den gamla parkritningen med sig och deltagarna kom fram till att det nog är dags att damma av ritningarna och ta tillvara ursprungstankarna.

Att skapa en park där människor trivs och vill vara trodde många vara en viktig målsättning för att få parken att kännas trygg.

Tekniska förvaltningen verkade redan ha nåtts av de många gallringsönskningarna – ett team parkarbetares maskiner blev under vandringen tyvärr ett litet tag ett klart ljudstörande inslag.

Trots det gavs mycket beröm för initiativet.

Liksom på onsdagen fanns det flera politiker bland vandrarna. Kommunalråden Robin Gustavsson(KD) och Pär Palmgren(M) deltog i båda vandringarna. Den förre talade en hel del och bidrog med synpunkter, medan Pär valde att mest lyssna. Båda tyckte de att vandringen gett dem mycket. Och att fler vandringar ska genomföras på andra platser i staden var de också eniga om.

Kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt och kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) deltog i båda veckans trygghetsvandringar i Hembygdsparken.

Säkerhetschef Anders Nählstedt var även han med på båda vandringarna.

Vad har du fått ut av vandringarna?

– Det kom upp många bra förslag. Att vi ska få ut mer folk till parken tror jag är viktigt – då ökar tryggheten, säger Anders.

Och få in mer ljus?

– Vissa parker ska vara lite gröna, vi kan inte hugga ner allt – men att stamma upp och slyjröja ska man såklart tänka på, instämmer Anders Nählstedt.

En liten stund efter att vandrarna skingrats lämnade också en av Hässleholms kommuns lastbilar parken med sin stora last av avklippta grenar.

Text och foto: Lotta Persson

Kommunens parkförvaltning började redan under fredagens vandring röjningen som efterfrågades under onsdagskvällen.
Vandrarna konstaterade åter att platsen bakom hembygdsmuseet är den mest undanskymda i parken, helt utan belysning och väl gömd på baksidan av det stora buskaget där statyn Snapphanen står.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se