torsjö live vers2

Kommunen kan köpa tomt till förskola av K-Fastigheter

Kommunen vill köpa en tomt på T4-området av Jacob Karlssons K-Fastigheter för att bygga en ny förskola. Tekniska förvaltningen har också tittat på att riva och bygga nytt på en fastighet på Norregatan som Hässlehem äger, men förordar K-Fastigheters trots att den är dyrare. Planerna diskuteras i en mejlväxling mellan Jacob Karlsson och kommunens mark- […]

Möglig mat och smutsiga kylar stängde Olssons café

Möglig och rutten mat, smutsiga kylar och frysar med för höga temperaturer och felmärkta varor. Det var några av de brister som mötte miljökontorets livsmedelsinspektörer när de gjorde ett oanmält besök på Olssons Café i Tyringe den 7 september. Caféet, som öppande i våras, stängdes omedelbart för städning och fick öppna dagen därpå. Men när […]

Vandrare eniga om att önska mer ljus och liv till parken för ökad trygghet

I småregn genomfördes på fredagsmiddagen etapp två av den trygghetsvandring i Hembygdsparken i Hässleholm som initierats av brottsförebyggande rådet, Brå.  Allmänheten var också idag numerärt dåligt representerad, men de som deltog visade upp ett stort engagemang. Tre inbjudna skolungdomar från Linneskolans årskurs 6 deltog och breddade åldersrepresentationen. Insamlade synpunkter sammanställs nu av Annica Nilsson, drog- […]