torsjö live

Kommunen kan köpa tomt till förskola av K-Fastigheter

Kommunen kan köpa tomt till förskola av K-Fastigheter

Kommunen vill köpa en tomt på T4-området av Jacob Karlssons K-Fastigheter för att bygga en ny förskola. Tekniska förvaltningen har också tittat på att riva och bygga nytt på en fastighet på Norregatan som Hässlehem äger, men förordar K-Fastigheters trots att den är dyrare.

Planerna diskuteras i en mejlväxling mellan Jacob Karlsson och kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter som säger att det inte var meningen att de skulle bli offentliga ännu.

Inga politiska beslut är fattade, men konsulter har redan fått i uppdrag att göra en geoteknisk undersökning.

Jacob Karlsson på K-fastigheter vill sälja en tomt på T4-området till kommunen.

Jacob Karlsson frågar i ett mejl till Jakob Ruter den 16 augusti hur de ska komma vidare med ett avtal för skoltomten på T4.

Jakob Ruter svarar att han håller på att ta fram ett avtal som han borde ha redo inom kort.

– Jodå, jag och Tobias (Oscarsson, fastighetschef, reds anmärkn) hade ett möte i måndags för att diskutera hur vi ska komma vidare. Utöver er tomt så har vi nämligen diskuterat med Hässlehem eftersom de har ett område på väster som är planlagt för allmänt ändamål (skola). Vi har fått in bättre prisuppgifter här, men då denna är bebyggd och kräver omflyttningar av elever till en ny förskola (förslagsvis den vi bygger på er tomt), så vill vi gå vidare med er tomt. Inom några års tid kommer vi troligtvis köpa Hässlehems tomt också, skriver han.

Jacob Karlsson verkar nöjd med beskedet.

– Låter toppen!

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter vill gå vidare med affären.

Därefter övergår mejlväxlingen till att handla om villorna på Åkaregatan. Ruter förordar som Frilagt tidigare berättat att K-Fastigheters anbud ska vinna markanvisningstävlingen om att riva villorna och bygga två flerfamiljshus i två våningar på platsen. Delar av mejlväxlingen har också publicerats i en insändare i ämnet.

Jakob Ruter förklarar att det för tillfället inte finns någon kommunägd mark som är lämplig att bygga på i närtid.

– Tomten på T4 är ett bra område för det. Här finns en färdig detaljplan så det kan bli klart inom rimlig tid, säger han.

Dock måste en markundersökning göras för att lokalisera eventuella föroreningar. Området har tillhört militären.

Jakob Ruter säger att konsulter redan fått uppdraget.

– Vi behöver göra en geoteknisk undersökning innan vi går på djupet i avtalsdiskussionerna, säger han.

Hässlehems tomt vid Norrängsskolan är fortfarande intressant.

– Den är också aktuell, men vi får ta var sak i sin tid. Nackdelen är att den fastigheten är bebyggd idag. Där måste vi riva för att bygga nytt och omlokalisera nuvarande verksamhet. Det kostar det också, men det får bli en flerstegsraket, säger han.

Målsättningen är att flera förskoleverksamheter som idag är utspridda på flera ställen på Väster, bland annat i villor, ska samordnas i den nya lokalen.

Jakob Ruter vill inte i nuläget avslöja vilka prisskillnader det rör sig om för de båda fastigheterna.

Frågan ska tas upp politiskt i tekniska nämnden som hittills inte informerats. Jakob Ruter tycker inte att det är något konstigt med det.

– Ingenting är färdigt ännu. Jag har stämt av med Tobias Oscarsson utifrån behovet från skolan. Mig veterligen utgår underlaget från tjänstemännen, säger han.

Barn- och utbildningsnämnden har informerat om behovet av ny förskola på Väster och överlämnat sin lokalförsörjningsplan till tekniska förvaltningen.

– Vi överlämnar våra önskemål om var det behövs nya förskolor och hur många platser, sedan är det tekniska förvaltningen som hanterar lokalfrågorna. De ser över om det finns lediga kommunala lokaler eller om vi kan hyra, köpa eller bygga nytt, förklarar barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se