Gruppen-3a-328x120

Klartecken för utbyggnad av ungdomshem

Klartecken för utbyggnad av ungdomshem

Regeringen gav på fredagen klartecken för utbyggnad av nya lokaler till Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem i Hässleholm. När bygget är klart blir det en helt ny institution, enligt ett pressmeddelande från SiS.

Så här ska utbyggnaden av ungdomshemmet se ut, enligt Specialfastigheters skiss.

Som Frilagt tidigare berättat har behovet av platser på ungdomshemmet ökat kraftigt de senaste åren. Idag finns här utredningsavdelningar för skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik och pågående kriminalitet och missbruk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hemmets 18 platser, fördelade på tre avdelningar, två i Hässleholm och en i Perstorp, utökas nu med 32 nya platser för både utredning och behandling i de nya lokaler som ska byggas intill de befintliga på Finjagatan, vid Norrängsskolan. Utökningen kan ge upp till 80 nya arbetstillfällen.

Den nya lokalytan blir mer än tre gånger så stor som den nuvarande. Befintliga utemiljöanläggningar måste därför flyttas, vilket det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter ska bekosta.

Tre andra stora byggprojekt inom SiS får klartecken samtidigt som Hässleholm. Det är ungdomshemmen i Folåsa, Johannisberg och Ljungbacken som ska få nya avdelningar med 16 platser på varje.

Sammantaget är det här den största satsningen på nybyggnation som SiS har gjort. Regeringen har beslutat att öka anslaget till Sis med totalt 150 miljoner kronor. Tillskottet ingår i en satsning för att motverka kriminalitet bland ungdomar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se