torsjö live vers2

Strategidokument utan strategier

Strategidokument utan strategier

Ord, ord, ord… . Men vart tog innehållet och tydligheten vägen?

Hässleholms kommun håller nu på med att ta fram ett antal strategier och planer som skall ligga till grund för kommunens utveckling fram till 2030. Tyvärr tycks det som att antalet sidor är viktigare än innehållet. Nu riskerar vi att kommunfullmäktige (på måndag den 25 september) fortsätter att nöja sig med att anta ytterligare innehållslösa styrdokument. Dessa sätts sedan in i pärmar varefter de bockas av på listan med saker som ska göras.

Trafikstrategin är mångordig och den röda tråden svår att hitta, om den överhuvudtaget finns. Visst kan fina ord, och utländska begrepp, imponera ibland men avsnittet ”Mobility management” övertygar inte. Tyvärr finns inte någon sammanfattning trots att denna brist påtalats flera gånger tidigare vid utformning av kommunens styrdokument. Kan det vara så att handläggaren själv går bort sig i röran och inte klarat av att i korta ordalag redovisa den styrande idén och strategin?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Grönstrategin är minst lika bristfällig. Även den är mångordig utan att ge egentlig vägledning i framtida hantering och beslut i de så viktiga frågorna rörande våra parker och grönområden. För att förstå vad undertecknad menar återges här ett exempel på formuleringar i grönstrategin. Där står bland annat: ”Kvaliten på stadens parker och grönstråk har ökat genom innovativa och multifunktionella utformningar och ändamålsenlig skötsel”.

Vad menas? Tänker man på Eckenfördeparken eller Officersparken? Höjs exempelvis kvaliten i Officersparken genom att paviljongen nu ersätts med ett modernt hyreshus mitt i parken och regementsmiljön? Menar man på fullt allvar att byggnation av stora flerfamiljshus i våra parker höjer kvaliten? Tydligen är det så. Nu används samma argument för att bebygga Paradiset. Även gällande detta grönområde säger man att kvaliten på så sätt ska höjas. Nej, det är inte en Norgehistoria.

En återremiss i kommunfullmäktige nu på måndag (25/9) skulle vara bästa lösningen men det kräver att andra partier börjar besinna sig. Något sådant är väl knappast att förvänta. Vart tog det sunda förnuftet vägen?

Björn Widmark
Folkets Väl

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se