logga-ligg-tjock

Kommunala företrädare utbildas om våldsbejakande extremism

Kommunala företrädare utbildas om våldsbejakande extremism

Större kunskap om våldsbejakande extremism och ett utökat samarbete mellan olika aktörer som kommuner, brottsbekämpande myndigheter, universitet och länsstyrelse är målen för ett antal seminarier som anordnas inom ramen för samarbetsprojektet Skånes Quatro Helix. Det första seminariet hölls i tisdags. Hässleholms kommun kommer att delta i december.

Frilagts granskning avslöjade både förekomsten av radikal islamism i Hässleholm och att kommunen inte hade kännedom om den.

När Frilagt under våren och försommaren granskade radikal islamism i Hässleholm visade det sig att kommunen inte hade någon kännedom om saken. Terrorismforskaren Magnus Ranstorp ansåg att granskningen hade stort värde och måste följas upp av kommunen. Han var kritisk till att Hässleholm, med flera kommuner, ännu inte skaffat sig en lägesbild över våldsbejakande extremism och inte heller informerat allmänheten om vart de ska vända sig med tips om misstänkt radikalisering.

Nu genomförs en utbildningssatsning i ämnet i Skåne.

Varför alstrar vissa områden våldsbejakande extremism och vilka drivkrafter finns det bakom radikalisering? Det är några av frågorna som ska diskuteras på seminarierna.

Projektet ”Skånes Quatro Helix – Att tillsammans möta antidemokratiska handlingar och värderingar” har initierats av Länsstyrelsen Skåne. Aktiva deltagare är också Stiftelsen Open Skåne, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Staffanstorps kommun, Lunds universitet, Malmö högskola, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Projektet är delvis finansierat av EU:s fond för inre säkerhet.

Seminarierna riktar sig även till andra kommuner och myndigheter samt civilsamhället.

– Vi har förhinder vid det här tillfället men är anmälda till nästa tillfälle som är i december, meddelar Tina Strömberg, enhetschef för barn- och ungdomssupporten på socialförvaltningen i Hässleholm.

Syftet med projektet är att skapa en regional kunskaps- och forskningsnod i Skåne för att förbättra kunskapen om hur man kan motverka våldsbejakande extremism.

– Världen har förändrats och det finns vissa kunskapsluckor vad gäller våldsbejakande extremism. Att få fram ny och relevant kunskap om detta och hur vi kan bemöta det på bästa sätt är ett av målen med projektet, säger Lottie Holmström på länsstyrelseen, ansvarig för projektet.

Vid det första seminariet medverkade bland andra forskare från Malmö högskola och Lunds universitet som berättade om de senaste forskningsrönen. Representanter för Säpo informerade om situationen i Skåne idag.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

20170516 Radikal islamism har fått fäste i Hässleholm

20170516 Kommunen känner inte till någon extremism

20170517 Polisen kan inte informera kommunens samordnare om allt

20170517 Björn Widmark kritisk till handlingsplan mot extremism

20170530 Kommunen får hjälp att ta fram lägesbild mot extremism

20170604 Frilagts granskning i riksmedia

20170607 Polisen har tillsyn över moskén- för att skydda den efter uppmärksamheten i media

20170608 Polischefen ville reda ut ”rykten” om islam – säger att han är felciterad i Norra Skåne

20170608 Hetsig diskussion om Ljusets moské på kommunstyrelsen

20170610 Vill upphäva moskéns tillfälliga bygglov på grund av extremism – bygglovet kan också strida mot lagen

20170614 Moskéns bygglov kan inte rivas upp

20170622 Polisen och kommunen till Ljusets moské i nästa vecka

20170627 Såg grannar i Hässleholm fira terrordåd

20170627 De har medicinen mot extremism i Hässleholm

20170629 Varken polisen eller kommunen frågade om Ljusets moské tagit avstånd från extremistiska Facebookinlägg

20170704 Ranstorp ska forska om hur radikala islamister sprider sitt budskap i Sverige

20170706 Allt fler kommuner har koll på extremister – men inte Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se