torsjö live

Moskéns bygglov kan inte rivas upp

Moskéns bygglov kan inte rivas upp

Det tidsbegränsade bygglovet för Ljusets moské kan inte rivas upp, trots att det kan strida mot lagen. Anledningen är att ingen har överklagat. Det svaret fick Lars Klees (SD) när han tog upp frågan på byggnadsnämndens beredningsutskott på måndagen.

Länsstyrelsen beslöt nyligen att stoppa en moské i Trelleborg efter överklagan av ett tidsbegränsat bygglov. Skälet var att användningsområdet samlingslokal strider mot detaljplanen och att tidsbegränsat bygglov då enligt plan- och bygglagen bara får medges för verksamhet av tillfällig karaktär. Enligt länsstyrelsen är en moské inte ett tillfälligt behov.

Men bygglovet för Ljusets moské i Hässleholm beviljades redan i april 2016 och går inte längre att överklaga. Startbesked gavs i våras efter att krav på bland annat ventilation och brandsäkerhet uppfyllts.

Efter beskedet på måndagen valde SD att inte ta upp frågan vid byggnadsnämndens sammanträde på tisdagen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se