torsjö live vers2

Återremiss igen om ny politisk organisation

Återremiss igen om ny politisk organisation

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) fick se sin motion om ny politisk organisation återremitterad igen vid onsdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott. De rödgröna krävde återremiss för att de politiska partierna också ska få möjlighet att yttra sig. De har nu tid på sig till den 15 september.

– Det är bara semantik, det är trams, ett sätt att skjuta på beslutet, säger Pär Palmgren som tillsammans med Ulf Berggren (SD) reserverade sig mot beslutet.

Pär Palmgren ville se åtgärder.
Pär Palmgren (M).

Motionen innebär bland annat en minskning av antalet förtroendevalda i nämnder och styrelser, en sammanslagning av kulturnämnden och fritidsnämnden respektive byggnadsnämnden och miljönämnden och att nämnder och styrelser får jämnt antal ledamöter. Organisationen ska möjliggöra ett styre med tre block där största blocket (de rödgröna) får hälften av antalet ledamöter och de övriga två (SD-FV samt den borgerliga alliansen) får dela på den andra hälften. I nuläget skulle alliansen ha ordförandeposterna och därmed utslagsröst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nämnderna, där de rödgröna idag har majoritet, har tidigare fått motionen på remiss och samtliga har avslagit den. När den kom upp i kommunstyrelsens arbetsutskott förra gången blev det återremiss på grund av den stora mängden handlingar med bland annat juridiska aspekter som skickats ut till ledamöterna kort tid före sammanträdet.

Nu vill de rödgröna ha ytterligare tid på sig för att ta ställning till förslaget.

Lena Wallentheim (S)
Lena Wallentheim (S)

– Vi får mycket annat på remiss till de politiska organisationerna, men inte detta. Vi vill ha remiss här också eftersom det verkligen är en politisk fråga som partierna bör ta ställning till, säger oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Pär Palmgren är inte glad, men kan inte göra annat än att vänta.

– Vårt parti har lyckats prata om förslaget utan remiss. Men vi har olika uppfattningar här, säger han.

Olika uppfattningar var det även i andra frågor med koppling till alliansens budget som klubbades i fullmäktige i november och fick de rödgröna att avgå tidigare i våras.  Det blev återremiss och reservationer för budgetjusteringar inom ramen för omstrukturerings- och effektiviseringsarbete, förslag till åtgärder för att öka andelen närproducerad mat inom skola, vård och omsorg, samt förslag till åtgärder för att nå det finansiella målet på en procent.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se