torsjö live vers2

För högt eller för lågt pris?

Ärendet med det tilltänkta köpet av fastigheten Hässleholm 88:30 bakom Netto med dess nedgångna byggnader var uppe i fullmäktige måndagen den 12 jun 2017. Prisförhandlingar med säljaren, i vilka tjänstemän deltagit, hade lett till ett pris på 14,3 miljoner kronor för nämnda fastighet. Undertecknad, som skattebetalare intresserad av ärendet, var på plats i möteslokalen. Med […]

Återremiss igen om ny politisk organisation

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) fick se sin motion om ny politisk organisation återremitterad igen vid onsdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott. De rödgröna krävde återremiss för att de politiska partierna också ska få möjlighet att yttra sig. De har nu tid på sig till den 15 september. – Det är bara semantik, det är trams, […]

Moskéns bygglov kan inte rivas upp

Det tidsbegränsade bygglovet för Ljusets moské kan inte rivas upp, trots att det kan strida mot lagen. Anledningen är att ingen har överklagat. Det svaret fick Lars Klees (SD) när han tog upp frågan på byggnadsnämndens beredningsutskott på måndagen. Länsstyrelsen beslöt nyligen att stoppa en moské i Trelleborg efter överklagan av ett tidsbegränsat bygglov. Skälet […]

Robin Gustavsson inte kommunalråd på heltid i praktiken

Robin Gustavsson (KD) tillträder som kommunalråd i nästa vecka, men kommer att behålla sitt uppdrag som ordförande i socialnämnden på 40 procent. Tjänsten som kommunalråd är enligt reglementet på heltid. – Jag kommer att arbeta heltid, men inkludera de uppdrag jag redan har. Det innebär att vi minskar arvodeskostnaderna något för kommunen, säger Robin Gustavsson. […]