torsjö live

För högt eller för lågt pris?

För högt eller för lågt pris?

Ärendet med det tilltänkta köpet av fastigheten Hässleholm 88:30 bakom Netto med dess nedgångna byggnader var uppe i fullmäktige måndagen den 12 jun 2017.
Prisförhandlingar med säljaren, i vilka tjänstemän deltagit, hade lett till ett pris på 14,3 miljoner kronor för nämnda fastighet.
Undertecknad, som skattebetalare intresserad av ärendet, var på plats i möteslokalen. Med röstsiffrorna 31 – 30 avisades köpet helt och hållet.
Detta kan måhända ses som en glädjande ljusglimt i det ekonomiska mörker vi tidigare sett i vår kommun. Mindre glädjande var det sannolikt ”för den högt spelande” säljaren.
Köpare för 14,3 miljoner förutom kommunen lär inte stå i kö.
Allianspolitikerna och andras uppvaknande när det gäller omsorgen av skattebetalarnas pengar, om än glädjande, skall dock tas med en nypa salt. Huvuddelen av de politiker som nu ”gick samman” för att stoppa nämnda köp har under flera mandatperioder handskats med skattebetalarnas pengar på ett minst sagt upprörande sätt. Det torde räcka med att påminna om några ”urusla affärer” som Underjordiska garaget, Trygghetsboendet, Ekegården o.s.v..
I det sammanhanget talar vi inte 10-tals miljoner utan hundratals miljoner!
En av de politiker som under flera mandatperioder tillsammans med Alliansen deltagit i slöseriet med skattebetalarnas pengar är kristdemokraten Robin Gustavsson. Denne vinnare i kampen om välarvoderade politiska poster uttalar sig i lokalpressen och säger:
”Jag kommer att arbeta heltid, men inkludera de uppdrag jag redan har. Det innebär att vi minskar arvodeskostnaderna något för kommunen”.
Om Gustavsson kom på tanken att det nu är dags att lämna politiken kunde det vara den bästa present skattebetalare och väljare i Hässleholms kommun kunde få.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se