torsjö live vers2

Skolans underskott väntas öka till 61,9 miljoner

Skolans underskott väntas öka till 61,9 miljoner

Underskottet i skolverksamheten i Hässleholm fortsätter att öka. Enligt prognosen från den 31 augusti blir årets minus 61,9 miljoner kronor, cirka nio miljoner sämre än prognosen före sommaren.

De främsta orsakerna är betydligt fler elever än budgeterat och att alltfler elever behöver lagstadgade stödinsatser. Därför är det svårt att göra något åt. Stefan Larsson (M), nyvald ordförande i barn- och utbildningsnämnden, konstaterar att de åtgärder som vidtas inte kommer att räcka till.

– Men jag utgår ifrån att underskottet i alla fall inte kommer att öka mer under hösten, säger han.

Linnéskolan är en av kommunens grundskolor som väntar stora ekonomiska underskott på grund av fler elever och ökade behov av stödinsatser. Foto: Berit Önell

Nämnden var enig om att vidta de åtgärder som förvaltningen föreslagit: köpstopp, anställningsstopp, förbud mot övertid och stopp för kompetensutvecklingsinsatser. Undantag tillåts dock, främst för att lagstiftning ska efterlevas och säkerhet och hälsa för elever och personal inte äventyras. Men det formella beslutet om åtgärderna fattas först den 12 oktober av arbetsutskottet eftersom facklig samverkan inte hunnits med.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Det finns inga förutsättningar för att klara hela underskottet i år. Jag är också övertygad om att skolledarna började vara restriktiva med budgeten redan i mars när det blev känt att vi kommer att få ett stort underskott, säger Stefan Larsson.

Han förklarar att volymökningarna i skolan är av sådan art att en större budget är nödvändig.

– Ett rejält tillskott behövs. Underskottet speglar ett behov. Förvaltningen hade räknat fram att ytterligare 50 miljoner behövdes inför i år. Sedan har volymerna ökat ytterligare. Det finns ingen anledning att tro annat än att det behövs ett större tillskott nästa år, säger han.

Alternativet till att bara öka budgeten är att organisera skolan på annat sätt än idag. Men utvärderingen av den externa konsultrapporten med sådana förslag som redovisades förra hösten ska inte vara klar förrän i december 2019. Det har kommunstyrelsen bestämt och frågan diskuterades inte på barn- och utbildningsnämnden.

– Jag har inte varit med i styrgruppen, men det finns all anledning att skynda på det arbetet, det tror jag att alla är medvetna om. Det handlar om mycket pengar. Däremot får det inte bli ett hastverk, vi ska inte riskera att vidta åtgärder som blir kontraproduktiva på lång sikt, säger Stefan Larsson.

Den största delen av underskottet, 41,2 miljoner, kronor ligger på rektorsområdena för grundskola, förskoleklass och fritidsverksamhet. Här har underskottet också ökat mest över sommaren, med 6,4 miljoner kronor. Bland annat var antalet nyanlända elever 82 fler när höstterminen startade än prognosen före sommaren.

Kontot för stödåtgärder överskrids med 28,3 miljoner kronor.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se