torsjö live vers2

Civilt och politiskt knegande

Civilt och politiskt knegande

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har fått en ny ordförande, Stefan Larsson(M). Detta har förtjänstfullt uppmärksammats av lokaltidningarna.

Larsson har nu i sin ”civila gärning” blivit utredare åt kommunen med bibehållen tidigare lön 60 800 kronor per månad. ”Politikern” Larssons arvode som ordförande i BUN uppgår till 30 628 kronor per månad. Teoretiskt sett skulle Larsson således kunna lyfta 91 428 kronor per månad om uppdraget som ordförande I BUN inte påverkar hans arbete som utredare i kommunhuset. ”Utredaren” Larsson arbetar mellan 8-17 fem dagar i veckan.

Larssons chef Bengt-Arne Persson säger i NSk att Larssons utredningsarbete och till detta knuten lön kan komma att påverkas av hans politiska uppdrag. Som kommunchefen uttrycker sig i NSK kan det dock tänkas att Larsson ”gör mycket av sitt politiska uppdrag under kvällar”. Nå, framtiden lär utvisa i vilken mån Larsson tänker ta kvällar i anspråk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som ordförande i en annan ”tung” nämnd, socialnämnden återfinner vi Robin Gustavsson (KD). För detta uppdrag utgår ett arvode på kronor 27 225 per månad. Gustavsson har dessutom iklätt sig rollen som kommunalråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Ett uppdrag för vilket han uppbär ett arvode på 61 256:- kronor per månad.
Klädsamt nog tycks han ”avstå” från arvodet som ordförande i socialnämnden. Kristdemokraten och pensionären Gustavsson ”nöjer sig” tydligen med sin polispension plus ovan nämnda arvode 61 256:- per månad. Ordförandeskapet i socialnämnden tycks således inte vara alltför betungande.

Med tanke på det som ovan redogjorts uppstår många besvärande frågor. Detta rörande den ”huggsexa” som uppstår när politiska företrädare agerar utan tanke på etik och moral. I åtanke ska vi i detta sammanhang ha att politikerna själva sätter nivån på sina arvoden.

Politikernas arvoden i vår kommun och också andra är på tok för höga. Ett belysande exempel på detta utgör det som ovan nämns. Arvodena står inte, i något som helst avseende, i relation till nedlagd tid.

De bägge herrar som ovan nämnts tillhör politiska partier med högtravande ideologiska målsättningar. Vad säger dessa ”partier” så här inför valet om arvodesfrågan?

Frågan uppstår dock hur många medlemmar, utöver de som innehar arvoderade poster, våra lokala partier egentligen har. Undertecknad har tillsammans med gruppen kring musikpaviljongen träffat våra kommunala partier och ställt frågan om antalet medlemmar. Bara ett parti kunde vid detta tillfälle uppge antalet medlemmar!

Ett gräl mellan de politiska blocken tycks ha uppstått kring frågan om Stefan Larssons nya jobb är ”påhittat” eller inte. Se Pär Palmgrens inlägg i NSk 20170919 under rubriken ”Angreppet är ett riktigt politiskt lågvattenmärke”!

Påhittade jobb eller inte finns det dock anledning att påminna våra politiker om att vare sig det gäller arvoden eller lön till kommunanställda kommer pengarna från samma börs nämligen skattebetalarnas. Detta bör Pär Palmgren(M) och samtliga politiker, oavsett i vilket block man tror sig höra hemma, snarast ta till sig!

Innan vi tar del av några ord tecknade av Diogenes från Sinope påminns vi alla om att medellönen 2017 i riket uppgick till kronor 24 188:- kronor per månad och i Skåne län 22 679 kronor per månad. (Källa Buffert.se)

– Den äger mest som nöjer sig med minst. –

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se