torsjö live vers2

Kipowski och Håkansson slutar på kommunens tillväxtavdelning

Tillväxtchef Mikael Kipowski slutar på Hässleholoms kommun för att bli utvecklingsdirektör i Helsingborg. Några dagar efter att han sagt upp sig i förra veckan valde nyanställde näringslivsutvecklaren Jimmy Håkansson att sluta med omedelbar verkan. Tillväxtavdelningen får därmed ytterligare två tjänster att tillsätta. En ny medarbetare har just rekryterats, men ännu inte tillträtt, och ytterligare en […]

Hässleholms utmaningar och möjligheter

De globala målen – Agenda 2030 och FN:s högnivåmöte om icke smittsamma sjukdomar ger en riktning och behov för Hässleholms utveckling. De icke smittsamma sjukdomarna, även kallade NCD orsakar idag 90% av dödsfall och förlust av friska levnadsår i Sverige. Det positiva är att NCD är påverkbart på lokal nivå. Riskfaktorerna är otillräcklig fysisk aktivitet, […]

Naturen som kommunekologen ville bevara kalhöggs när kommunen sålt den

Den unika askskogen med naturliga källsprång borde inte säljas utan skyddas. Dessutom var den ”synnerligen olämplig” att bebygga. Det skrev kommunekologen Lars-Erik Williams i ett yttrande. Kommunen sålde fastigheten i Tyringe ändå, men inte till grannen Björn Nordén trots att han enligt mejldokumentation var först till kvarn och ville bevara så mycket som möjligt av […]