Gruppen-3a-328x120

Naturen som kommunekologen ville bevara kalhöggs när kommunen sålt den

Naturen som kommunekologen ville bevara kalhöggs när kommunen sålt den

Den unika skogen med bland annat gamla askar är nu till största delen avverkad. Foto: Berit Önell

Den unika askskogen med naturliga källsprång borde inte säljas utan skyddas. Dessutom var den ”synnerligen olämplig” att bebygga. Det skrev kommunekologen Lars-Erik Williams i ett yttrande.

Kommunen sålde fastigheten i Tyringe ändå, men inte till grannen Björn Nordén trots att han enligt mejldokumentation var först till kvarn och ville bevara så mycket som möjligt av naturen.

Den nye ägaren har nu kalhuggit i stort sett hela området på 5 000 kvadratmeter. Några enstaka träd står kvar.

Lars-Erik Williams säger att han blir chockad när han får veta det.

Kommunens ekolog Lars-Erik Williams tyckte att det var synnerligen olämpligt att bygga i den fuktiga askskogen med naturliga källsprång som bildar bäckar. Så här såg det ut då. Foto: Lars-Erik Williams

Den frodiga och fuktiga lövskogen och källsprången med självtryck gjorde området till ett stycke unik natur, dessutom intill den nedlagda torvjärnvägen på området Norregård i Tyringe som också utgör en värdefull kulturmiljö. Det var utpekat som bevaransvärt i en inventering över kommunala skogsområden i Tyringe.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Detaljplanen från 1944 tillåter visserligen bostadsbebyggelse, men den enda byggnad som legat här är ett pumphus. Kommunen sålde nu tomten med byggkrav, trots att översiktsplanen från 1998 säger att riktlinjer för bevarande ska tas fram för Norregårdsområdet.

– Förändringar får ej göras som påverkar områdets kultur- och naturmiljö negativt, står det.

Så här såg det ut när skogen kring bäcken var nerhuggen. Foto: Berit Önell

Området beskrivs som ett mycket värdefullt småskaligt odlingslandskap som utgör livsmiljö för många växter och djur.

– Denna miljö blir alltmer sällsynt, särskilt i Skåne, vilket innebär att de arter som är beroende av den stressas alltmer. Den gamla torvjärnvägen utgör en mycket artrik och varierande ekologisk korridor, med många äldre lövträd.

Nu är det mesta borta på fastigbeten Vattenverket 1. Björn Nordén är inte förvånad. Han trodde aldrig på kommunens försäkran att det inte behövde avverkas mycket för att bygga ett litet hus.

– Jag har inga synpunkter på den nye ägaren. Det handlar om kommunens agerande. De har sålt marken på de här premisserna, säger Björn Nordén.

Han ger inte mycket för kommunekologens insats heller.

Kommunekologen Lars-Erik Williams. Foto: Urban Önell

– Vilka riktlinjer gäller? Den ene säger ja och den andre säger nej. Hur kan högre politiker godta det?

Björn Nordén har överklagat försäljningen till förvaltningsdomstolen som inte fattat beslut ännu.

Lars-Erik Williams känner inte till avverkningen när Frilagt ringer upp.

– Oj. Jag blir lite chockad, säger han.

Han berättar att han var på plats och träffade köparna i början på sommaren.

– Så lät det inte då. Jag fick uppfattningen att de bara skulle plocka ner en del träd för att kunna bygga, men att mycket av skogen skulle vara kvar, säger han.

Han betonar att han hela tiden sagt att det är olämpligt att bygga på den blöta marken med stora naturvärden.

– Jag sa också att de stora askarna är rödlistade, förklarar han.

Lars-Erik Williams trodde bara att några enstaka träd skulle plockas ner. Foto: Berit Önell

Han minns att problemen med askskottsjuka också diskuterades.

Timret kördes snabbt iväg. Foto: Urban Önell

– Jag vet inte om de träden var angripna, men jag sa att jag inte tycker att de behöver plockas ner även om de skulle vara sjuka, säger han.

Han konstaterar att kommunen förlorar sitt inflytande över mark som säljs.

– Jag försökte göra vad jag kunde som kommunekolog. Ibland funkar det och ibland bedöms annat som viktigare än naturvärdena, säger han.

Borde de inte ha lyssnat här?

– De borde ha tagit med det i diskussionen, absolut. Det trodde jag att de gjort. Jag tycker att det var ett olyckligt beslut att sälja. Men jag kan inte säga mer, säger han.

Björn Nordén vid den nedlagda torvjärnvägen som den såg ut före avverkningen. Foto: Berit Önell

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter sa till Frilagt att det inte är du som bestämmer. Vad tycker du om det?

– Han har rätt i att jag inte bestämmer. Men det är viktigt ändå att de här argumenten kommer fram, säger Lars-Erik Williams.

När politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott skulle titta på ärendet var kommunekologens yttrande inte ens med i handlingarna. Efter Frilagts frågor bad tekniske chefen Mats Svensson att Björn Nordén skulle skicka in handlingar som saknades och han skickade då även in yttrandet. Därefter valde politikerna att backa och låta tjänstemännen besluta.

Fastighetens nye ägare Alf Spenninge vill inte gärna prata med Frilagt, men betonar att han inte huggit ner all skog.

– Ska man bygga vill man ha ljus och sol på tomten. Men jag är inte intresserad av att uttala mig, säger han.

Berit Önell

Vid den nedlagda torvjärnvägen, som tidigare var en lummig gångväg finns inte många träd kvar. Foto: Berit Önell
Efter att avverkningen är klar och timret bortforslat ser den 5 000 kvadratmeter stora tomten ut så här, med torvjärnvägen till vänster i bilden.
Enstaka träd står nu kvar i kanten av tomten.

Läs tidigare artiklar i ämnet:

20161016 Kommunen nekar honom köpa tomtmark

20170311 Politiker tar upp märklig fastighetsaffär

20170313 Fastighetsaffär skjuts upp

20170507 Politiker ville inte ta ansvara för märklig fastighetsaffär

20170620 Domstolen vill ha förklaring av kommunen om märklig fastighetsaffär

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se