torsjö live vers2

Fler partier är emot tvångsinlösen av bostäder

Fler partier är emot tvångsinlösen av bostäder

Fler politiska partier ställer sig bakom de rödgrönas uttalande och säger att de är emot tvångsinlösen av bostäder inom det föreslagna skyddsområdet kring reningsverket i Hässleholm. Därmed lär den linjen få majoritet i fullmäktige.

– Vi vill inte tvinga bort någon. Kommunen får lösa in husen när de blir till salu, säger Ulf Berggren, gruppledare i SD som diskuterade frågan vid ett möte på tisdagskvällen.

Moderatledaren Pär Palmgren säger att hans parti inte hunnit diskutera frågan mer, men han har tidigare uttryckt alla måste behandlas lika och att han anser att det vore illa om 74-årige Jan Tillgren skulle drivas från sitt hem.

På måndag möts styrgruppen för den fördjupade översiktsplanen, där skyddsavstånden ingår, och ledande politiker har då en sista möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan det ska ställas ut.

Frilagt avslöjade i somras att det nya förslaget till skyddsavstånd innehåller flera uppseendeväckande undantag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Inom det yttre skyddsavståndet på 1 000 meter ska inga nya bostadsområden tillåtas, men där är förslaget ett undantag för byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow (M) så att han får bygga flerfamiljshus på Sjörröds gård.

Inom 300 meter ska inga bostäder alls tillåtas och därför ska två bostäder lösas in och rivas – men fem ska klara sig genom undantag och kommunen ska bekosta en vall med vintergröna växter för att skydda dem. Byggnadsnämndens tidigare ordförande Leif Nilsson (S), numera andre vice ordförande, har försvarat detta med att de fem villorna är stora och har legat där länge.

De berörda har fortfarande inte fått någon information, men planchef Gertrud Richter sa i somras att hon hoppades att det inte skulle bli mer diskussioner om förslaget.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Efter Frilagts artikel om Jan Tillgren i slutet på augusti reagerade både Pär Palmgren och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) och sa att de skulle ta upp frågan i sina partier.

På måndagen meddelade de rödgröna sin ståndpunkt: båda de drabbade, Jan Tillgren och Linus Jepsson, ska få ha kvar sina hus så länge de själva vill.

Ulf Berggren förklarar att SD inte vill ha några undantag från skyddsavstånden. Partiet stödde M i byggnadsnämnden i att planarbetet för Sjörröds gård skulle avbrytas, men röstades ner av de rödgröna.

SD håller fast vid sin linje där och sätter nu även ner foten angående 300-metersavståndet.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

– Det ska inte bli någon mer nybyggnad inom 1 000 meter. Vem som vill bygga spelar ingen roll. Men befintliga bostäder får vara kvar där, säger Ulf Berggren.

Inom 300 meter ska ingen av de sju få något undantag och ingen ska heller tvingas att sälja. Men när de inte vill bo kvar ska kommunen lösa in dem.

– Om det tar 10 eller 20 år innan husen är borta har ingen betydelse. Det känns konstigt att de inte ska kunna bo kvar där när det inte varit några problem tidigare. Vi tycker inte heller att vi ska lägga pengar på någon skyddsvall, säger Ulf Berggren.

Björn Widmark i Folkets väl betonar att hans parti aldrig har förespråkat att någon boende ska tvingas bort.

– Vi har hela tiden sagt att kommunen ska erbjuda inlösen om folk är oroliga, inte annars, säger han.

Björn Widmark (FV).

Partiet har också konsekvent hävdat 1 000 meter yttre skyddsavstånd och 300 meters inre skyddsavstånd, utan undantag.

– Det är de rödgröna som har haft den här konstiga linjen i byggnadsnämnden och inte styrt upp arbetet på stadsbyggnadskontoret. Nu vill de slå sig för bröstet, säger Björn Widmark.

Pär Palmgren säger att Jan Tillgren säkert kan få bo kvar när nu de rödgröna ställt sig positiva till det.

– Vi från vår sida har ingen anledning att obstruera. Vi får prata vidare om det, men att driva en gammal människa på porten ser inte bra ut, säger han.

Han menar då att även Linus Jepsson ska få bo kvar.

– Ja, vi får ta ett helhetsgrepp, säger han.

Pär Palmgren säger att han och partikamraten, byggnadsnämndens ordförande, Kenny Hansson kommer att ta upp frågan på styrgruppens möte.

– Om vi ska ha synpunkter får vi ha det före utställningen. Det har hetat att det blir besvärligt att ändra sedan, säger han.

Pär Palmgren tycker också att det är ett rimligt krav att de berörda boende får information.

I styrgruppen ingår politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och byggnadsnämndens presidium samt tjänstemän från stadsbyggnadskontoret.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se