logga-ligg-tjock

Stora tillskott till skolan och fiberprojektet i alliansens budget

Stora tillskott till skolan och fiberprojektet i alliansens budget

Den borgerliga alliansen presenterade på fredagen sitt budgetförslag, från vänster Douglas Roth (M), Robin Gustavsson (KD), Pär Palmgren (M), Kenny Hansson (M) och Stefan Larsson (M). Foto: Lotta Persson

Skolan får 55 miljoner kronor i tillskott i den borgerliga alliansens förslag till budget för 2018.

M, KD och L vill göra stora investeringar under perioden 2018-2021 till en total kostnad på cirka 1,5 miljard. Där ingår 376 miljoner kronor till fiberprojektet som enligt tidigare beslut skulle få maximalt 190 miljoner kronor i rörelsekapital. Hässleholm Nord ska byggas ut som industrimark för 80 miljoner kronor, exklusive trafikplatsen som får 50 miljoner i ”bidrag”, men blir en förhandlingsfråga med Trafikverket.

Budgeten presenterades vid en presskonferens på fredagseftermiddagen. Prognoserna bygger på oförändrad skatt och resultatet för 2018 är lågt räknat, 8 miljoner kronor.

– Det blir ett lägre resultat än vi önskar, men mer är inte möjligt den här gången. Vi får ta ett år i taget, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

2019 väntas resultatet öka något, till 11,2 miljoner, 2020 budgeteras för 10,5 miljoner och 2021 för 10,6 miljoner.

Skolan får ett stort tillskott med anledning av det stora antalet nya elever, hela 600.

– Samtidigt sätter vi större press på barn- och utbildningsnämnden att verkligen hålla budgeten i fortsättningen, under förutsättning att inga nya oförutsedda elevtillströmningar sker, säger nämndens ordförande Stefan Larsson (M).

Några förändringar i skolorganisationen blir det inte de närmaste åren. Den externa konsultens så kallade genomlysning ska först utvärderas.

Tillskottet ska främst gå till förskola och grundskola där behoven är störst.

Skolbudgeten utökas med 55 miljoner kronor. Foto: Berit Önell

De 55 miljonerna är ungefär samma summa som skolförvaltningen begärde, men inte fick, inför 2017. Under hela perioden får skolan ett ospecificerat tillskott på 79,9 miljoner kronor.

– Nu finns önskemål om fler insatser, bland annat ett 15-tal specialpedagoger, men de får delas upp på kommande år. Det är inte heller lätt att rekrytera så många på en gång, säger Stefan Larsson.

Socialnämnden får fem miljoner kronor extra 2018, 2019 ytterligare 3,8 miljoner och 2020 blir det 1,5 miljoner.

Omsorgsnämnden har fått sin budget i balans efter många år med stora underskott, men får ett tillskott på 26,2 miljoner kronor 2018 på grund av det ökade antal personer som behöver omsorg. Totalt blir det 77,6 miljoner kronor under perioden.

Tekniska nämnden får ett nytt osepcificerat tillskott på 4 miljoner kronor och slipper ett tidigare sparkrav på 0,7 miljoner.

– Tekniska nämnden har kanske flest oförutsedda utgifter. Nu ska de inte behöva gå till kommunstyrelsen och be om mer pengar som de ofta fått göra, säger kommunalrådet Robin Gustavsson (KD).

Räddningstjänsten får 200 000 kronor extra till stationschefer och C-körkort till brandmännen. Därmed uppfylls en del av det nya partiet Kommunens rösts första motion. Anita Johannesson, tidigare SD-ledamot i kommunfullmäktige, nu medlem i Kommunens röst och därmed politisk vilde, föreslog att kommunen ska bekosta C-körkorten för att underlätta rekryteringen av nya deltidsbrandmän i de mindre orterna.

Kulturnämnden får ett tillskott på en miljon kronor, bland annat för att kunna utöka personalen i kulturhuset. 180 000 kronor avsätts till en utställning i samarbete med Jernhusen, ”Det offentliga rummet” från Nationalmuseum.

Kommunledningskontoret får också extra pengar, bland annat 700 000 kronor till en tjänst för informationssäkerhet och dataskydd och 350 000 kronor till en tjänst som samhällsvägledare som tillsätts den 1 maj. Samhällsvägledaren ska vara placerad i Stadshuset i Hässleholm med samma arbetsuppgifter som personalen på kommunens servicekontor. 400 000 kronor avsätts till Markan och utredning av ett ungdomens hus. 454 000 kronor går till tillköp av kvälls- och helgturer med buss mellan Hässleholm och Markaryd och stopp bland annat i Emmaljunga.

Investeringsbudgeten finansieras till nästan hälften med lån. Kommunens låneskuld kommer därefter att uppgå till 1,5 miljard.

Kommunens fiberprojekt behöver mer pengar. Foto: Urban Önell

Fiberprojektet är den största enskilda investeringen under perioden. Att det behöver så mycket mer resurser visar enligt Pär Palmgren att projektet inte fungerar tillräckligt bra.

– Vi har gått på fiberorganisationens redovisning och förslag, tills vidare. Vi vill som bekant låta privata initiativ sköta detta istället. Fram tills dess använder vi dessa siffror för att verksamheten inte ska avstanna, förklarar han.

För fastighetsprojekt avsätts totalt cirka 468 miljoner kronor under planperioden. 32 miljoner budgeteras till markarbeten med mera i samband med utbyggnad av bostäder på Björklunda och 49 miljoner till utbyggnad av park och parkeringsgarage i Paradiset inför bostadsbyggandet där.

Fastighetsprojekt som förutsätter upphandlingar preciseras inte med belopp i budgeten, men omfattar totalt 70,6 miljoner kronor. Där ingår bland annat två nya förskolor i Hässleholm, en i Sösdala och ombyggnad av Jacobsskolan och Röinge gamla skola. Även ett äldreboende, byggt av extern part, står på listan.

Omsorgsnämnden får investera 1,3 miljoner kronor i boendelås på äldreboenden.

Hovdala slott får kommunalt vatten och avlopp. Foto: Urban Önell

3,4 miljoner avsätts till att dra in kommunalt vatten, avlopp och fiber till Hovdala slott. Därmed blir det slut på problemen med att transportera dricksvatten till slottets restaurang och kafé eftersom brunnsvattnet innehåller för höga fluoridhalter.

Fritidsnämnden får 2,5 miljoner till en ny brygga vid Björkviken. Det ska bli en fast brygga där algerna inte ”fastnar” eftersom vattnet kan strömma fritt under den.

– Kanske en liten kompensation för att badhuset dröjer, säger kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M).

Ett nytt badhus är nämnt i investeringsplanen och de 100 miljoner som tidigare avsatts ligger kvar. Men efter beskedet om saneringskostnader på 21-31 miljoner kronor är det oklart om det blir något nytt badhus vid Qpoolen. Kostnaderna kan också bli högre än beräknat. Det kan därför bli aktuellt att titta på annan placering, exempelvis på Österås, eller en totalrenovering av det befintliga badhuset.

Vid den parlamentariska gruppens möte på onsdagen blev slutsatsen att de politiska partierna måste diskutera frågan vidare var för sig.

– I den bästa av världar kan arbetet starta i början av nästa år. Men vi måste komma överens över blockgränserna, säger Pär Palmgren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se