torsjö live vers2

Två voteringar om köp av omstridd fastighet

Det blev två voteringar innan tekniska nämnden på nytt beslöt att föreslå ett köp av den omstridda fastigheten bakom Netto, Per Jönssons åkeri. Prislappen är nu tolv miljoner kronor, varav två miljoner kronor ska finansieras genom upplåning. Som Frilagt tidigare berättat avslog kommunfullmäktige så sent som i juni ett förslag att köpa fastigheten, Hässleholm 88:30, […]

Stationstrappans smidesräcke måste bevaras – villkor i bygglovet för uteserveringen

Det ursprungliga smidesräcket till det q-märkta stationshusets nu rivna trappa måste bevaras och återanvändas kring den nya trappan med terrass och uteservering. Det blev ett villkor i bygglovet för den nya konstruktionen eftera tt kommunen anlitat antikvarisk expertis. De nya sektionerna ska dessutom utformas i samråd med sakkunnig kontrollant av kulturvärden och anpassas till originalräcket. […]

En bilsprängning till i Hässleholm i natt

Ännu en bil har sprängts i Hässleholm, sent igår kväll på Gärdesvägen. Det skedde på samma sätt som de två tidigare sprängningarna. Även denna gång kopplar polisen dådet till skottdramat i Hembygdsparken i somras. Brottsrubriceringen för alla tre händelserna är nu allmänfarlig ödeläggelse och övergrepp i rättssak. – Det är mycket oroligt i Hässleholm just […]

Kommunekologen hoppas det inte blir bostäder på Göingeåsen

Kommunekologen Lars-Erik Williams hoppas att det inte blir verklighet av kommunens planer på bostadsutbyggnad på Göingeåsen. Han tänker se till att de mest värdefulla naturområdena kommer med i den pågående uppdateringen av kommunens naturvårdsprogram. Men han tycker inte att det spelar någon roll om kommunen eller någon annan äger marken. Han var inte heller tillfrågad […]