Gruppen-3a-328x120

Två voteringar om köp av omstridd fastighet

Två voteringar om köp av omstridd fastighet

Tekniska nämnden har åter beslutat föreslå kommunfullmäktige att köpa den nedgångna fastigheten bakom Netto. Foto: Berit Önell

Det blev två voteringar innan tekniska nämnden på nytt beslöt att föreslå ett köp av den omstridda fastigheten bakom Netto, Per Jönssons åkeri. Prislappen är nu tolv miljoner kronor, varav två miljoner kronor ska finansieras genom upplåning.

Som Frilagt tidigare berättat avslog kommunfullmäktige så sent som i juni ett förslag att köpa fastigheten, Hässleholm 88:30, för 14,3 miljoner kronor. Fullmäktige röstade också nej till att försöka förhandla ner priset till elva miljoner kronor, samma summa som den senaste värderingen visade.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ärendet har redan varit upp i kommunfullmäktige tre gånger. Första gången slutade det med återremiss för att en ny och oberoende värdering skulle kunna göras. Andra gången blev det bordläggning och tredje gången avslag.

Trots det har tekniska förvaltningen sedan dess arbetat för att förhandla ner priset för att åter föreslå fullmäktige ett köp. Nu finns ett nytt köpekontrakt som säljaren har godkänt. Motiveringen till köpet är nu att det är i enlighet med den pågående fördjupade översiktsplanen och ett led i genomförandet av planprogram och detaljplan för området.

Tidigare skäl har varit att kommunen skulle köpa in mark för höghastighetsjärnvägen, vilket blivit ifrågasatt eftersom det snarare är statens uppgift, och att det skulle röra sig om en nyckelfastighet vid framtida utbyggnad av kvarteret Norden som bostadsområde. Bostäder går dock inte att bygga där eftersom det är för nära järnvägen. Dessutom finns föroreningar i marken. Istället skulle det handla om verksamheter som kontor, handel och eventuellt ett parkeringshus som skulle utgöra en buffert mellan järnvägen och bostäderna.

Totalt tre värderingar har gjorts sedan frågan om köp landade på politikernas bord. I den första var värdet på fastigheten 6,2 miljoner kronor, vilket var så långt ifrån köpesumman på 14,3 miljoner att kommunstyrelsen begärde en ny värdering. Nästa värdering, av samma värderingsbyrå, visade på elva miljoner kronor, vilket fick kommunfullmäktige att begära återremiss för att en annan värderare skulle göra en bedömning.

Ernst Herslow (FV) föreslog nu att tekniska nämnden skulle återremittera ärendet för att utreda det ytterligare. I andra hand ville han avslå förslaget. I den första voteringen röstade han och Sverigedemokraterna Jerry Andersson och Johnny Dolkov för återremiss medan övriga ville att frågan skulle avgöras genast. Röstsiffrorna blev därmed 8-3.

De tre som röstat för återremiss röstade sedan för avslag och röstsiffrorna blev där 7-3. Andreas Novotny (M) avstod i det läget från att rösta.

Frågan går nu vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2017-10-14 Köp av förfallna fastigheten bakom Netto på bordet igen trots fullmäktiges nej – ”Kommunen vill ha den tomten”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se