logga-ligg-tjock

Fritt fram för skövling?

Fritt fram för skövling?

INSÄNDARE. Med tanke på det som nu sker i Hässleholms kommun närmare bestämt i officers-parken på gamla T4 uppstår besvärande frågor.
Vad står byggherren och får vi förmoda människan Jakob Karlsson för? ”Inte ett träd ska fällas” lovade Karlsson i lokalpressen. Nu när träden ”är hans” skövlar han som han vill.
K-Fastigheter det företag Karlsson representerar har måhända någon slags policy gentemot omvärlden. Denna förhoppningsvis av annat slag än herr Karlssons att säga ett och göra något annat!
Var står kommunens politiker i sitt samröre med ”byggherrar” av olika slag? Om detta samröre och dess kostsamma följder har under lång rapporterats i medier och annorstädes? Ska politikerna aldrig ta lärdom?
Trädexperten de Goure’t Litchfield uttalar sig i våra lokaltidningar om den i mycket gott skick varande sällsynta och 100 åriga pyramidavenbok som nu skövlats. Litchfield påpekar att byggherre Karlssons ”löften” om att inte fälla några träd i samband med byggnation i parken tydligen inte var värt ett vittens.
Denne Karlsson säger sig ha ha rådgjort med kommunen och där både tekniska förvaltningen och parkförvaltningen som enligt Karlsson säger att det är upp till oss (företaget) hur vi vill göra med träden?! ”Trädexpert” har tydligen Karlsson också anlitat nämligen Jonathan Öhrling f.d. elev till de Goure’t Litchfield och son till Bjarne Öhrling som är projektledare på kommunledningskontoret!
Politikerna som beslutade, i de ärende vi nu ser följderna av, har anledning att fundera kring det man åstadkommit, och på vilket vi inte tycks se något slut. Samma politiker, som negligerande en stark opinion för Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande. 5000 medborgare uttryckte som bekant med sina namnunderskrifter sin mening i frågan.
Hörselsinnet förmågan att lyssna är en idag i mångt och mycket bortglömd skön konst. Något bland andra pratglada politiker borde fundera på. Det talas för övrigt i nallar, twittras och bloggas dygnet runt. Själv går undertecknad understundom till kafé Verum för att där öga mot öga med mina medmänniskor föra det vänliga fria demokratiska samtalet.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se