torsjö live vers2

K-Fastigheters arborist vill fälla sju träd i Officersparken

K-Fastigheters arborist vill fälla sju träd i Officersparken

Fler träd i Officersparken kommer att fällas, i första hand tre alléträd längs Löjtnant Granlunds väg. K-Fastigheters arborist har också dömt ut lindarna till höger, mellan stängslet och kanslihuset, men de kan kanske räddas eftersom de är skyddade i detaljplanen. Foto: Lotta Persson

Det räcker inte med den sällsynta avenboken som sågades ner i fredags. K-Fastigheters arborist Jonathan Öhrling vill fälla sju träd i Officersparken.

”Med rätta”, kommenterar kommunens parkförvaltare Gunnar Swärdh i ett mejl till K-Fastigheter. Men han vill ändå bevara tre av träden eftersom de står på gränsen till kommunens parkmark och där är skyddade i detaljplanen.

Jonathan Öhrling skriver i ett utlåtande att träden är stressade, angripna av röta och att rötterna skadades när musikpaviljongen flyttades, men också att de står i vägen för det stundande husbygget.

– Det låter som ett beställningsjobb, säger de Gourét Litchfield, landets troligen mest erfarne arborist, som på eget initiativ inventerat träden och inte dömt ut något av dem.

Men de Gourét Litchfield trodde aldrig på Jacob Karlssons och kommunens tidigare utfästelser om att träden inte skulle skadas. Inte om huset byggs enligt bygglovet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är givet att flera av träden inte kommer att klara sig som det är ritat. Om de ville bevara träden hade de fått flytta byggnaden, cirka tre meter söderut hade räckt. Men de skäms inte för att ljuga och vilseleda, de verkar vara helt utan moral, säger de Gourét Litchfield.

Han tycker att K-Fastigheter borde ha anlitat en arborist i ett tidigare skede.

– Ett seriöst byggföretag har nästan alltid en inventering innan beslut tas om hur det ska byggas, säger han.

De rosa och gulmarkerade träden ska bort, de rosa i första hand, och det gröna ska stå kvar, enligt utlåtandet från K-Fastigheters arborist Jonathan Öhrling. Kommunen vill dock bevara de tre lindar som har nummer 5,6 och 7 eftersom de är skyddade i detaljplanen.

Istället dröjde det tills mer än ett år efter att bygglov beviljats innan en inventering gjordes i augusti i år. Uppdraget gick till Jonathan Öhrling – son till Bjarne Öhrling som är projektledare på kommunledningskontoret – och hans nystartade företag ProArb Träd & Arboristtjänst.

Jonathan Öhrling bedömde att avenboken var väldigt stressad, hade en gles krona, allmänt dålig vitalitet och visade tydliga tecken på försämrad rotmiljö. Dessutom kommer den att ta skada av byggnationen och bör därför fällas.

Tre lindar i allén vid vägen dömdes ut. Tidigare toppkapning, trängd miljö på grund av asfaltering och stress gör att de bör fällas. Dessutom kan flytten av musikpaviljongen ha påverkat rötterna. Två av dem skulle möjligen kunna räddas om infarten till femvåningshuset placeras på norra sidan istället för västra. I så fall bör kronan ”höjas”. Den tredje linden bör i vilket fall fällas för att större maskiner ska kunna köra in i parken.

Rekommendationen blir fällning även för de tre lindar som står i en rad in på gräsmattan, på gränsen mellan den del av parken som kommunen äger och den som hör till fastigheten där Kanslihuset ligger, också den ägd av Karlsson. Dessa träd är skyddade i detaljplanen och för att fälla dem krävs marklov. Enligt Öhrling är de dock kraftigt angripna av röta i nedre delen av stammen och konsekvensen av ett grenbrott eller stambrott kan bli mycket allvarlig.

K-Fastigheters tomt är inte parkmark utan kvartersmark och där har detaljplanen inget skydd för träden. Även lindarna i allén står på kvartersmark. Enligt planbeskrivningen är allén dock skyddsvärd.

Det enda av de inventerade träden som klarar sig i bedömningen är den andra pyramidavenboken som står längre ifrån byggarbetsplatsen. Men den bör enligt Öhrling skyddas med bland annat ”kravallstaket” under byggnationen och en trädvårdsplan bör upprättas.

Jonathan Öhrling hade nyligen praktik hos de Gourét Litchfield på Sveriges äldsta trädvårdsföretag, Svensk trädvård i Ballingslöv.

De Gourét Litchfield blir förvånad över att hans praktikant fått det kontroversiella uppdraget.

– Han är nog inte färdig med skolan än. Vad har han för erfarenhet? Hans pappa jobbar för kommunen, kommenterar de Gourét Litchfield som själv är en auktoritet inom trädvårdsbranschen, både i Sverige och internationellt.

Han är kursledare och författare, har byggt upp både svenska och internationella branschorganisationer och har många års erfarenhet som domare i klättertävlingar, såväl i SM som i VM.

Han tror inte på att alléträdens rötter skulle ha kompakterats, tryckts ihop, i samband med paviljongflytten.

– Sådant brukar inte visa sig förrän efter två-tre år, säger han.

Han ser ingen anledning att ta ner alléträden, men menar att kronorna kan behöva reduceras på grund av den tidigare toppkapningen, dock inte höjas.

– Varför skulle kronan höjas? För att högre bilar ska kunna komma fram?

Han befarar att fler träd i allén kommer att blåsa ner om några tas bort.

– De har växt upp i en rad eller en dunge. När man då börjar plocka bort några blir de övriga mer utsatta för blåsten. Det blir en dominoeffekt, precis som när man gallrar för hårt i skogen, säger han.

Stressat och skadat, nödvändigt att fälla – eller ett starkt och friskt träd som kunnat stå kvar i många år till?

Han är också mycket tveksam till att den fällda avenboken skulle ha haft en gles krona och dålig vitalitet.

– Den var inte dålig när jag tittade på den, säger han.

Han inventerade träden förra hösten, innan paviljongen flyttades, men har varit där många gånger sedan dess av eget intresse. Han var också på plats i helgen för att titta på den nedsågade avenboken.

Han konstaterade att trädet nu hade dåliga rötter, men det verkade inte skadat i övrigt.

– Det fanns en missfärgning i veden, men det gör ingenting. Missfärgad ved betyder inte murken ved. Avenbok är dessutom ett av de allra hårdaste trädslagen och tål väldigt mycket. Men jag tror inte att detta träd hade klarat sig på sikt så nära byggnaden, säger han.

Han antar att byggherren gärna vill fälla träden som står i vägen, särskilt de i allén.

– Som arborister får vi ibland kunder som vill ha vissa resultat av en inventering, mest är det byggföretag. Men vårt uppdrag är bara att uttala oss angående trädens kondition och åtgärder som kan göras för trädens skull, inte för att underlätta byggnation, säger han.

K-Fastigheter hade i slutet av förra veckan också en dialog med Gunnar Swärdh angående räddningstjänstens krav på att kunna komma fram med brandbilar kring huset som ska byggas i Officersparken. Räddningsvägarna hotar också flera träd.

I mejlväxling med K-Fastigheter skriver Gunnar Swärdh att han inte kan tillåta åtgärder som skadar träd som är skyddade i detaljplanen. Han ber K-Fastigheter att återkomma med ett förslag som bättre skyddar träden på parkmarken och deras rotsystem om de tunga brandbilarna ska köra där.

– Vad ni gör med era egna träd kan jag naturligtvis inte lägga mig i men er sakkunnige har ju med all rätt föreslagit fällning av dem. Det är inte seriöst att tro att det finns en chans för dem att överleva de åtgärder som planeras runt dem, skriver Gunnar Swärdh.

Han uttalar sig dock inte om den avenbok som fälldes i fredags.

Kommunen har redan sökt och fått marklov för att fälla elva träd på sin del av Officersparken – som alltså skulle skyddas i detaljplanen. Några av träden står nära Vankivavägen och de andra nära Finjagatan. Enligt Gunnar Swärdhs inventering har de skador eller står för tätt så att marken blir steril eller att andra träd inte kan utvecklas.

Frilagt sökte på måndagen Jonathan Öhrling som sade sig inte ha möjlighet att kommentera.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2016-12-14 Trädexpert guidar i Officersparken

2016-12-18 Unikt att kommun vill bebygga grönområde

2017-01-03 Skötselplan för T4:s park och natur avbröts

2017-09-11 Elva träd i Officersparken kan fällas

2017-11-03 Karlsson fällde sällsynt träd i Officersparken – börjar bygga i nästa vecka

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se