Miljöministern ska informera sig om Finjasjön

Miljöminister Karolina Skog (MP) ska informera sig om Finjasjön. Foto: Urban Önell

Miljöminister Karolina Skog (MP) kommer på måndag till Hässleholm för att sätta sig in i problematiken kring Finjasjön. Miljöchef Sven-Inge Svensson informerar ministern i trädhuset på Hovdalaområdet tillsammans med Heléne Annadotter och Johan Forssblad från analysföretaget Regito AB som arbetat med provtagning i Finjasjön sedan 1988.

Sven-Inge Svensson berättar i ett pressmeddelande att Karolina Skog ska få sätta sig in i dels det omfattande arbete som hittills gjorts för att förbättra vattenkvaliteten och dels vilka ytterligare grepp som behövs ”för att nå längre”. Frågan är också i vilken mån staten kan förstärka arbetet för att nå god status i sjöar och vattendrag, enligt kraven i EU:s vattendirektiv.

– Vi kommer att beskriva och kvantifiera olika källors (enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jord- och skogsbruk, dikningsföretag med mera) bidrag till näringsbelastningen, förklarar Sven-Inge Svensson.

Restaureringsmetoder som använts historiskt ska presenteras, liksom de nya företeelser som orsakat nya problem på senare tid: smutsvattensvamp och en nyupptäckt blågrön alg.

– De har orsakat ett som vi hoppas tillfälligt bakslag i vårt ihärdiga arbete med att ”Främja Finjasjöns friska framtid”, skriver Sven-Inge Svensson i pressmeddelandet.

Berit Önell

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com