torsjö live vers2

Stoppa köpet av fastigheten vid järnvägen!

Stoppa köpet av fastigheten vid järnvägen!

INSÄNDARE. Tekniska nämnden har i sin budget ålagts att spara åtskilliga miljoner kronor. Detta ska ske bland annat genom försäljning eller rivning av fastigheter som inte används i verksamheterna. Som bekant medför fastighetsinnehav drifts-, reparations- och underhållskostnader, så att göra sig av med oanvända fastigheter är ett bra sätt att hushålla med skattemedlen. Samtidigt kan man konstatera att kommunens ledning under en lång tid bortsett från kraven från tekniska nämnden/förvaltningen på tillräckliga medel för underhållet av kommunens fastigheter. En uppskattning ger vid handen att underhållsanslaget bör höjas med 10 miljoner kronor för att komma ifatt behoven.

I detta läge vill en majoritet i tekniska nämnden (S, V, M, MP, C, KD) köpa en fastighet invid järnvägen för 12 miljoner kronor; endast Folkets Väl röstade emot (SD avstod att rösta). Fyra värderingar har gjorts; dessa har hamnat på mellan 6 och 11 miljoner. Vad fastigheten ska användas till är mycket oklart. Det enda skäl som framförs är en otydlig hänvisning till pågående arbete med den fördjupade översiktsplanen, en plan som alltså ännu inte är färdig. På fastigheten finns några byggnader som är i behov av betydande underhållsinsatser. Risken att fastigheten löses in av staten är dessutom överhängande, om höghastighetståget blir av som planerat. Risken för kommande saneringsbehov av förorenad mark ska inte heller underskattas.

Ärendet har redan varit uppe i kommunfullmäktige tre gånger, nu ska det alltså baxas dit en fjärde gång! Med tanke på tidigare omvittnat urusla kommunala affärsuppgörelser i kombination med kommunens ansträngda ekonomi blir det förhoppningsvis ett definitivt avslag denna gång.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ernst Herslow (Folkets Väl)
ledamot i Tekniska nämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se