torsjö live

Skattekronorna räcker inte

Skattekronorna räcker inte

INSÄNDARE. Sverige har världens högsta skattetryck totalt sett? Ändå räcker inte skatten till att finansiera det som historiskt sett är grundbulten i en stat, nämligen landets försvar mot yttre hot (försvarsmakten) och upprätthållandet av den inre säkerheten (polis och rättsväsende). Försvarsbudgeten är 1 % av BNP att jämföra med NATO´s mål som är det dubbla. Polisen skulle också behöva fördubblade resurser för att nå upp till internationell nivå. Inte heller skolan eller välfärden får de resurser man kan begära. Tänk bara på vikande skolresultat och växande vårdköer. Inte heller pensionerna håller jämna steg med kostnadsutvecklingen.

Även resurserna för att underhålla och bygga ut infrastrukturen (exempelvis våra järnvägar) är underfinansierad sedan 30 år. Nu bara 1 % av BNP mot tidigare 2 % av BNP. Men vad är det som prioriteras på ovanstående kärnverksamheters bekostnad? Jag sitter självklart inte inne med svaret men kan inte låta bli att göra vissa reflexioner. Den ständigt växande offentliga administrationen, med nya myndigheter samt utökad administration på våra olika statliga verk liksom på länsstyrelser och i våra kommuner, tar en oskälig del av kakan. Politiker, som borde föregå med gott exempel, unnar sig därtill allt högre och högre arvoden. Egoismen, korruptionen och kriminaliteten breder ut sig.

Lägg därtill att vi som ”humanitär stormakt”, inte bara har ett U-landsbistånd i kostnadsnivå med vad vårt försvar kostar, utan därtill har öppnat vårt välfärdssystem för alla de människor som är på flykt. Det är en sak att ge människor med skyddsbehov en fristad, men att erbjuda vårt välfärdssystem med pensioner, bidrag mm – som för de egna medborgarna – leder självklart till konflikt och orimliga kostnader. Denna generositet har därtill en magneteffekt som leder till att oproportionerligt många av de asylsökande och fattiga söker sig till just Sverige. Helt naturligt, vem skulle inte göra det.

Vad blir då slutsatsen? Skattehöjningar är i alla fall inte lösningen. Då återstår bara att prioritera annorlunda. Börja med att minska byråkratin kraftigt på alla nivåer. Anpassa också vår invandringspolitik med övriga EU-länder och samordna våra bidrags- och stödsystem. Hur ska vi annars kunna uppnå en fungerande fördelning av asylsökande mellan våra länder? Vem kommer att acceptera en placering i Rumänien, Litauen eller Polen så länge de och vi har så olika välfärdssystem för människor på flykt?

Svårt? Ja men inte omöjligt. Låt oss i alla fall börja i det lilla. Vi kan på kommunnivå föregå med gott exempel genom att skära ner rejält i såväl byråkrati och administration. Varför inte starta med kommunledningskontoret och den politiska organisationen?

Björn Widmark, Folkets Väl

 

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se