Gruppen-3a-328x120

Inför tjänstemannaansvar

Inför tjänstemannaansvar

INSÄNDARE.

Självklart kan alla göra fel. Även den mest noggranne, skicklige och ambitiöse begår förr eller senare misstag. Men att göra fel utan att man bättrar sig borde få konsekvenser.

Detta är mer än en principsak. Tjänstemän har makt och när de begår fel så påverkar det människor. Gör exempelvis en socialarbetare eller skattehandläggare en uppenbart felaktig bedömning så påverkar detta människor högst konkret. Det kan rentav få förödande konsekvenser för den enskilde. För upprepade grova fel måste det därför finnas en starkare och tydligare lagstiftning än idag. I första hand för att säkerställa att personer faktiskt sköter sina uppgifter. I sista hand med påföljder som uppsägning eller, om det är tillräckligt allvarligt, rättsliga påföljder. Så fungerar det för legitimationsyrken: Ifall du missköter dig tillräckligt mycket är det inte säkert att du får behålla din legitimation.

Rätt person ska vara på rätt plats och det behövs tyvärr inte många rötägg för att sabba förtroendet för myndigheter och institutioner. Förtroende är lättare att förstöra än att bygga upp! När integritet och oväld inte belönas, och dess motsatser inte bestraffas, urholkar detta dessutom tjänstemannakulturen på ett sätt som är svårt att reparera.

Därför vill Medborgerlig Samling återinföra tjänstemannaansvaret – vilket finns i många andra länder – som ett led i arbetet att återupprätta samhällskontraktet och säkra den sällsynt höga och dyrköpta tillit vi har i vårt samhälle.

Graden av tillit är trots allt det som anses skilja dåliga samhällen från bra samhällen och det är också grunden till vårt välstånd och vår välfärd.

Jacob Romlin,

Ordf , Medborgerlig Samling Skåne NO

Ilan Sadé

Partiledare, Medborgerlig Samling

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se