torsjö live vers2

Budgetbeslut oväntat även för SD

Budgetbeslut oväntat även för SD

Att Sverigedemokraternas budget blev kommunstyrelsens förslag var oväntat även för Patrik Jönsson, vice gruppledare för partiet.

– Om de rödgröna hade varit färdiga hade deras förslag gått till fullmäktige som kommunstyrelsens förslag, säger han.

Patrik Jönsson (SD). Foto: Urban Önell

Patrik Jönsson tror att det är första gången i Sverige som en SD-budget blir huvudförslag i kommunfullmäktige. Däremot har sådana tidigare röstats fram i både Karlskrona och Bromölla.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han inser att SD:s förslag inte kommer att antas av fullmäktige den 27 november eftersom de rödgröna är största blocket, men vill inte gå händelserna i förväg.

Pär Palmgren har redan sagt att alliansen inte ska rösta på SD:s budget. Därmed återstår frågan om SD tänker rösta på alliansens, liksom förra året, så att den går igenom. I annat fall lär den rödgröna budgeten vinna.

– Jag kommer att ta kontakt med Pär Palmgren och diskutera inför fullmäktige. Men jag vill vara mycket tydlig med att det är vårt gruppmöte som tar ställning, säger Patrik Jönsson.

Han konstaterar dock att det inte är aktuellt för SD att rösta på de rödgrönas budget och att partiet tidigare röstat på alliansens.

– Vi har gjort det för att få bort de rödgröna. Vi saknar förtroende för dem, det är pudelns kärna. Alliansens budget är också ganska anpassad till våra tankar, säger han.

Han nämner hanteringen av musikpaviljongen och villorna på Åkaregatan som exempel på vad han ser som de rödgröna oförmåga att lyssna på kommuninvånarna.

SD:s budget innehåller mer pengar till badhus än alliansens, 150 miljoner kronor. Patrik Jönsson tycker inte längre att det är aktuellt att bygga vid Qpoolen på grund av saneringskostnaderna.

– Det är nog bara att inse att det är mer eller mindre vansinne. Jag tror att det finns konsensus om att inte bygga vid Qpoolen, men inga beslut är fattade, säger han.

Den förorenade marken kring Qpoolen och kostnaderna för sanering får SD att budgetera 150 miljoner kronor för ett mer barnvänligt badhus på annan plats, preliminärt Österås. Foto: Berit Önell

SD:s preliminära förslag är att istället bygga badhuset på Österås.

– Där går det bland annat att samutnyttja uppvärmningen med den befintliga anläggningen, säger Patrik Jönsson.

Han hoppas på ett mer barnvänligt badhus med fler aktiviteter. Qpoolen kan byggas om till kampsport- och gymnastikcenter till en beräknad kostnad på 15 miljoner kronor.

Fiberprojektet får inte en krona i SD:s budget.

– Vårt förslag är att kommunen förhandlar med privata intressenter och att de får ta över så fort som möjligt. Vi är starkt kritiska till budgeten för fiberetableringen. Hela projektet har hanterats oseriöst och oprofessionellt, säger Patrik Jönsson.

Han är dock inte säker på att det i slutänden blir noll i budgeten.

– Om det blir någon övergångskostnad får vi se. Det finns ju en del intäkter också i projektet, säger han.

SD vill låna 221 miljoner kronor till investeringar 2018. Totalt under fyraårsperioden föreslås lån på 1 149 000 000 kronor.

Partiet avsätter fem miljoner kronor för att öka bemanningen på särskilda boenden och 2,5 miljoner kronor för mer personal i hemtjänsten. Resor till daglig verksamhet ska ske i egen regi, liksom matdistributionen i hemtjänsten. Tillagningskök ska rustas upp för 80 miljoner kronor på fyra år.

SD:s budget bygger på att kommunens kostnader för invandring minskar med 17 miljoner kronor. Ett av målen är ett nollavtal med Migrationsverket, både när det gäller att öppna asylförläggningar och placera personer som fått uppehållstillstånd. Det hindrar dock inte dem som på egen hand söker sig till kommunen efter att ha fått uppehållstillstånd.

– Vi vill också ha full kostnadstäckning för alla som placeras här, idag gäller det bara i två år, säger Patrik Jönsson.

Ett återvändarcentrum ska förmå så många som möjligt att återvända till sina hemländer. De som vill resa ska få viss ekonomisk hjälp.

– Till Afghanistan, Irak och Iran kan de som kommit hit ofta återvända. Det är också FN:s intention att de som flytt ska återvända och bygga upp sitt land när det blir möjligt, säger Patrik Jönsson.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2017-11-16 Kommunstyrelsens budgetförslag är Sverigedemokraternas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se