torsjö live vers2

Vill avslå motion om att riva upp Ljusets moskés bygglov

Det tillfälliga bygglovet för Ljusets moské kan inte upphävas även om det skulle vara uppenbart oriktigt eftersom det skulle vara till nackdel för fastighetsägaren. Det skriver byggnadsnämnden och hänvisar till förvaltningslagen i sitt yttrande till kommunfullmäktige angående en motion från Sverigedemokraterna. Nämnden konstaterar också att SD inte framfört att byggnadsnämndens beslut var oriktigt. I motionen […]

Hoppet lever trots nya ”affärer”

INSÄNDARE. Med tanke på det som nu tekniska nämndens arbetsutskott, det vill säga politiker som valt politiker som valt politiker, beslutat angående försäljning av fastigheten Björnen 4 (Åkargatan 9 i Hässleholm) behöver hela ”ärendet” från början till slut utredas och belysas. I köpeavtalet daterat 20171027 framgår att Hässleholms kommun till Karlsson Fastigheter i Hässleholm AB […]

Paviljongen i repris

INSÄNDARE. Ja, då har hässleholmarna begåvats med ännu en korruptionsliknande skandalaffär. Det finns ingen ände på hur mycket vi skattebetalare ska subventionera en enda byggherre. Varför upphör aldrig detta gynnande? Är det kulturfientligheten som styr besluten eller är det ren och skär korruption, kan man fråga sig? Politiker och tjänstemän tycks gå hand i hand […]

Korten på bordet

INSÄNDARE. Dags att lägga korten på bordet. På vad grundas besluten att positivt särbehandla en viss person eller företag? Att så är fallet förstår var och en. Vad händer egentligen mellan skål och vägg? Var ligger hunden begraven är vi många som undrar och vill veta. Tiden är inne för självrannsakan och upprättelse. John-Erik Ivarsson