Gruppen-3a-328x120

Vill avslå motion om att riva upp Ljusets moskés bygglov

Vill avslå motion om att riva upp Ljusets moskés bygglov

Det tillfälliga bygglovet för Ljusets moské kan inte upphävas även om det skulle vara uppenbart oriktigt eftersom det skulle vara till nackdel för fastighetsägaren. Det skriver byggnadsnämnden och hänvisar till förvaltningslagen i sitt yttrande till kommunfullmäktige angående en motion från Sverigedemokraterna. Nämnden konstaterar också att SD inte framfört att byggnadsnämndens beslut var oriktigt.

I motionen kallar SD moskén en säkerhetsrisk.

Det finns inget lagstöd för att dra in det tidsbegränsade bygglovet för Ljusets moské. Byggnadsnämnden föreslår därför att fullmäktige avslår SD:s motion. Foto: Berit Önell

– Lokalen är ett tillhåll för IS-sympatisörer och spridande av hatpropaganda, skriver Patrik Jönsson i motionen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD hänvisar till Frilagts artikel om Ljusets moské i maj, en omfattande granskning som publicerades även i Kvällsposten och Expressen den 4 juni. Bland annat nämns hatet mot shiamuslimer på moskéns Facebook-sidor och kopplingarna till både den IS-sympatisör som tidigare bodde i Vittsjö och var misstänkt för att ha bränt ner en shiitisk lokal i Malmö (nu misstänkt för förberedelse till terrorbrott) och imamen Abu al-Hareth som efter att ha kört på och misshandlat en shiitisk man i Hässleholm 2009 dömdes till sex års fängelse för mordförsök.

Men dessa förhållanden är enligt förvaltningslagen inte skäl att i efterhand upphäva ett ”gynnande beslut”, exempelvis ett bygglov.

Om beslutet hade överklagats i tid hade utgången möjligen kunnat bli en annan. I Trelleborg beslöt länsstyrelsen för en tid sedan att stoppa en moské efter överklagan av just ett tidsbegränsat bygglov. Liksom här stred användningsområdet samlingslokal mot detaljplanen som enbart tillåter småindustri och handel. Enligt plan- och bygglagen får tidsbegränsat bygglov bara ges för verksamhet av tillfällig karaktär. Enligt länsstyrelsen är en moské inte ett tillfälligt behov.

Det tidsbegränsade bygglovet i fem år för Ljusets moské beviljades redan i april 2016 och går inte längre att överklaga. Verksamheten hade när beslutet fattades bedrivits utan tillstånd i tre år. Sanktionsavgiften på 52 000 kronor efterskänktes med motiveringen att moskéföreningen flyttat ut ett par dagar före byggnadsnämndens sammanträde. Startbesked gavs i våras efter att krav på bland annat ventilation och brandsäkerhet uppfyllts.

Byggnadsnämnden beslöt att stryka ett stycke i tjänstemannaförslaget till yttrande. Där stod det att om SD har bevis för att olaglig verksamhet bedrivs i de nu aktuella lokalerna bör detta anmälas till polis för vidare utredning, då det inte ligger inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att utreda eller besluta om påföljd enligt annan lagstiftning än plan- och bygglagen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se