Gruppen-3a-328x120

Paviljongen i repris

Paviljongen i repris

INSÄNDARE. Ja, då har hässleholmarna begåvats med ännu en korruptionsliknande skandalaffär. Det finns ingen ände på hur mycket vi skattebetalare ska subventionera en enda byggherre. Varför upphör aldrig detta gynnande?

Är det kulturfientligheten som styr besluten eller är det ren och skär korruption, kan man fråga sig? Politiker och tjänstemän tycks gå hand i hand även i detta ärende. Finns det inte en enda välutbildat och kunnig tjänsteman som kan vägleda okunniga politiker. Har professionen helt spårat ur, för att travestera ett annat känsligt ämne.

Det som är mest upprörande är att de två partier som ska vara garanter för en god miljö har lagt sig platt för kapitalet. Att det endast är FV som står upp för kulturen och mot korruption är anmärkningsvärt, då detta parti anses stå till höger i sin ideologiska uppfattning. Här råder omvänd ordning på den politiska skalan, då V synes svälja försäljningen av fastigheten.
I slutändan kommer väl denna ”affär” att sluta plus minus noll. Det hade förmodligen varit bättre att skänka huset till någon som velat ta hand om det och renovera det pietetsfullt. Det hade också varit en bättre affär för alla parter ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. De få lägenheter det gäller uppväger inte helheten i området kring Hembygdsparken.
Det är bara att hoppas att FV lyckas på något sätt överklaga beslutet, men utsikterna är förmodligen små att få till stånd en ändring.
Vad alla suspekta affärer får för konsekvenser vid valet nästa år är synnerligen intressant, då de flesta partier har gjort bort sig gruvligt inför väljarna. Väl mött vid valurnorna 2018 önskar:
Lars Nord, Fritänkare och outsider 
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se