torsjö live vers2

Politiken måste ställa grupp mot grupp

INSÄNDARE. Att vara kommunpolitiker innebär att ta ansvar inom flera områden, så som att se till att lagstiftningar följs, att besluta om skattesats och fördela resurser som till stor del består av skattepengar från kommunens invånare. Att fördela skattepengar, att lägga budget innebär att vissa grupper kommer att gynnas framför andra. Även om kommunpolitiker måste […]

Järnvägsgatan öppnar igen för trafik på söndag

Från och med söndag, den 10 december, öppnar Järnvägsgatan i Hässleholm åter för trafik. Den allmänna trafiken är enkelriktad mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen och trafiken går i södergående riktning. Buss, taxi- och nyttotrafik är däremot tillåten i båda riktningarna. Det är stopp-och parkeringsförbud på hela sträckan, istället finns det plats för att hämta och lämna längs Magasinsgatan; på […]

Vallen vid båthamnen stängd mot översvämningen

Finjasjöns vattenstånd har nått en kritisk nivå. Kommunen stängde därför på torsdagen vallen på vägen mot Tormestorps båthamn. – Vi har egentligen sagt att när vattnet ligger på 44,40 så att det når fram till vallen ska vi stänga den. Nu ligger det kring 44,30, men det har varit mellan 44,13 och 44,35 länge nu […]

Inget stopp för försäljning av parkvilla till Karlsson

Domstolen stoppar inte försäljningen av Åkaregatan 9 vid Hembygdsparken i Hässleholm under tiden överklagandena handläggs. Förvaltningsrätten avslog moderaterna Douglas Roths och Lars Johnssons begäran om inhibition. Även Medborgarpartiet och Folkets väl har överklagat försäljningen som tekniska nämndens arbetsutskott beslutade om den 14 november. Samtliga hävdar att försäljningspriset varit för lågt, vilket gynnar den enskilde näringsidkaren […]