torsjö live

Vallen vid båthamnen stängd mot översvämningen

Vallen vid båthamnen stängd mot översvämningen

Kommunen stängde på torsdagen vallen över vägen mot Tormestorps båthamn.

Finjasjöns vattenstånd har nått en kritisk nivå. Kommunen stängde därför på torsdagen vallen på vägen mot Tormestorps båthamn.

– Vi har egentligen sagt att när vattnet ligger på 44,40 så att det når fram till vallen ska vi stänga den. Nu ligger det kring 44,30, men det har varit mellan 44,13 och 44,35 länge nu och det krävs väldigt lite för att det ska stiga mer eftersom det är så blött i markerna, säger räddningschef Daniel Sirensjö.

Vattnet stiger alltmer och når delvis upp till vallen. De flesta båtägare lade för en tid sedan upp sina båtar vid vägen, men stiger vattnet ytterligare är de kanske inte säkra där heller.

Daniel Sirensjö berättar att beslutet att stänga vallen togs efter ett möte mellan honom, säkerhetschefen Anders Nählstedt, kommunchefen Bengt-Arne Persson och tekniske chefen Mats Svensson.

– Båtklubben fick besked redan tidigare i veckan att vi skulle stänga i slutet på veckan, så att de skulle hinna ta upp båtar, berättar Daniel Sirensjö.

Troligen kommer vallen nu att förbli stängd åtminstone över jul och nyår även om vattennivån skulle sjunka något.

Daniel Sirensjö är inte särskilt orolig.

– Vallen är en extra barriär för att stoppa vattnet, säger han.

Han tror att nivåerna kommer att ligga ungefär som nu hela vintern. I så fall är det ingen fara för att vägar eller järnvägar undermineras. Kommunen kommer då inte heller att vidta några ytterligare åtgärder.

Men Daniel Sirensjö säger att scenariot kan bli annorlunda om det kommer mycket snö som sedan smälter under vårvintern.

Han berättar att diskussioner förs om att göra vallen permanent och överkörningsbar. En fast mätstation kan också bli aktuell.

Vattnet står högt även i Tormestorpsån.

– I Kristianstad har de en rätt avancerad anläggning, de är ju också mer utsatta. Men de mäter även Almaån eftersom den påverkar Helge å och vi har lyft frågan om vi skulle kunna vara med där, säger han.

Han förklarar dock att räddningstjänsten egentligen inte ska sköta sådant utan i första hand ansvara för de snabba utryckningarna i akuta situationer.

Ständigt hotande översvämningar hör som regel inte till räddningstjänst. Därför betonar Daniel Sirensjö också att boende nära sjön själva måste ta ansvar för att skydda sig mot vattnet. Vid den stora översvämningen 1980 var det annorlunda eftersom ingen var beredd. 2002 hade räddningstjänsten en något mer tillbakadragen roll, men ställde upp med ”hjälp till självhjälp”.

– Vi kommer även nu att se till att säckar och sand är tillgängliga om det behövs, säger Daniel Sirensjö.

Villorna vid Brovägen är skyddade av vallen.

Mats Svensson berättar att personal från tekniska förvaltningen var på plats och gjorde en bedömning vid båthamnen på onsdagen tillsammans med Arne Dahlströlm (KD), ordförande i tekniska nämnden.

Mats Svensson hoppas att vallen ska göras överkörningsbar redan i nästa vecka, främst för att båtägare ska kunna köra över den vid behov.

Han är inte lika optimistisk som Daniel Sirensjö om utvecklingen den närmaste tiden.

– Om vi tittar på väderleken så väntas mer nederbörd framöver. Jag befarar att vattnet kommer att stiga ytterligare, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se