torsjö live vers2

Politiken måste ställa grupp mot grupp

Politiken måste ställa grupp mot grupp

INSÄNDARE. Att vara kommunpolitiker innebär att ta ansvar inom flera områden, så som att se till att lagstiftningar följs, att besluta om skattesats och fördela resurser som till stor del består av skattepengar från kommunens invånare. Att fördela skattepengar, att lägga budget innebär att vissa grupper kommer att gynnas framför andra. Även om kommunpolitiker måste ha ett helhetstänk så kommer grupper att ställas mot grupper när resurserna skall fördelas mellan kommunens kärnverksamheter och andra satsningar som politiker vill göra av andra ideologiska skäl.

Medborgerlig Samling menar att kommunen har tappat fokus på kärnverksamheten och i allt sämre grad bidrar till att säkerställa en skälig levnadsnivå för dem som är mest utsatta i samhället och ofta har svårast att göra sin röst hörd. Enligt Norra Skåne 2/12 -17 så är 233 personer hemlösa i Hässleholm och på sex år har antalet personer som sover utomhus ökat med 130 procent. Antalet hemlösa och fattiga ökar, och även barnfamiljer har det tufft och söker hjälp av Svenska Kyrkan och Missionskyrkan. Socialstyrelsen larmar också i en rapport att antalet människor som lever i skuggan av ordinarie bostadsmarknaden ökar.

Medborgerlig Samling prioriterar kommunens kärnuppgifter och inser också att skattepengar inte är oändliga och prioriteringar måste göras om samhällskontrakten ska kunna upprätthållas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Jacob Romlin, ordförande MED Skåne NO
Göran Dandelo, vice ordförande MED Skåne NO
Therese Boström, styrelsen MED Skåne NO

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se