torsjö live vers2

Ridhusföreningen protesterar mot vattenräkningar

Ridhusföreningen protesterar mot vattenräkningar

Ingen från kommunen kontaktade ridhusföreningen inför beslutet att från och med årsskiftet ta betalt för vatten och avlopp. Enligt föreningens ledning innebär det en ekonomisk katastrof, främst för kommunens enda ridskola som kommer att få betala högre hyra.

– Ridskolan kommer inte att överleva långsiktigt, säger Kerstin Grip-Ström, ordförande i Hässleholms ridhusförening.

Kerstin Grip-Ström, till vänster, och Eva-Lotta Ahnell i styrelsen för Hässleholms ridhusförening är mycket kritiska till kommunledningens beslut att tvinga föreningen att betala för vatten och avlopp. Foto: Berit Önell

Ridhusföreningen, som äger fastigheten, kommer nu att överklaga beslutet. Hässleholms ridklubb, som driver ridskolan, har begärt ett möte med kommunen före jul.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt i förra veckan att föreningen framöver själv ska stå för vatten och avlopp, men att kommunen betalar de va-räkningar som legat vilande sedan i augusti 2013, totalt cirka 140 000 kronor. Anledningen var att föreningen hänvisade till en tidigare muntlig överenskommelse om fritt vatten och avlopp. Enligt kommunledningen finns dock idag ingen i föreningen och inte heller på kommunen eller dess va-bolag Hässleholms vatten som var med när överenskommelsen gjordes.

Enligt Kerstin Grip-Ström och styrelseledamoten Eva-Lotta Ahnell finns det fortfarande personer i föreningen som var med när anläggningen byggdes 1984 och kan berätta hur det gick till.

– Men ingen har kontaktat oss och frågat. Vi fick läsa i tidningarna att vi nu måste börja betala för vattnet, säger Kerstin Grip-Ström.

Hon menar att fritt vatten till och med var ett villkor för att föreningen skulle bekosta ridhusbygget själva.

– Kommunen ville inte bygga ett ridhus som många andra kommuner gjort. Istället fick föreningen köpa marken av kommunen som lovade fritt vatten, berättar Eva-Lotta Ahnell.

Föreningen har heller aldrig betalat för vatten och avlopp förrän 2013 då Hässleholms vatten plötsligt installerade en vattenmätare och började skicka fakturor.

– Kassören betalade någon av misstag, innan vi hann kontakta kommunen, berättar Kerstin Grip-Ström.

Annat beslut i fritidsnämndens arbetsutskott

I mars 2014 beslöt fritidsnämndens arbetsutskott att föreslås att kommunledningskontoret skulle reglera vattenfakturorna. I beslutet fanns inga krav på föreningen. Det tolkar föreningen som att överenskommelsen om fritt vatten skulle fortsätta att gälla.

Protokollet tyder också på det.

– Rent rättsligt kan det anses att, eftersom föreningen under alla tidigare verksamhetsår aldrig betalat för vattnet så finns det en gällande överenskommelse om fritt vatten. Därmed anses de också berättigade till detta framöver, står det i fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll.

Fritidspolitikerna konstaterar att om föreningen ska betala vattenfakturorna så påverkar detta menligt föreningens ekonomi, vilket får konsekvenserna att ridavgifterna måste höjas och därmed direkt påverkar barnens kostnader för fritidsaktiviteterna. Om föreningen däremot även fortsättningsvis får fritt vatten innebär det ingen kostnadsökning för kommunen, som ju redan tidigare betalat för vattnet.

Men kommunstyrelsens arbetsutskott kom alltså till en annan slutsats och menade att ingen annan förening behandlas så förmånligt, men att det borde vara möjligt för föreningen att söka bidrag för dessa kostnader.

Kan inte söka bidrag

Enligt Hässleholms ridhusförening finns dock ingen möjlighet att söka bidrag för vattenkostnaderna.

– Det är ridhusföreningen som äger fastigheten, men vi har inga fysiska medlemmar och kan därför inte söka bidrag. De föreningar som hyr in sig här kan söka bidrag för hyran, men har redan nått taket för det bidraget, förklarar Kerstin Grip-Ström.

Förutom Hässleholms ridklubb är Hässleholms hästsportförening medlemmar i ridhusföreningen och hyr in sig i anläggningen. Hästsportföreningen engagerar främst tävlingsryttare med egna hästar.

Årskostnaden för vatten och avlopp uppskattas till 37 600 kronor. En hög kostnad, enligt ridhusföreningen som redan har en ekonomiskt ansträngd situation och inte har råd att underhålla anläggningen på det sätt som skulle behövas. För några år sedan gav Allmänna arvsfonden ett bidrag för att föreningen skulle kunna byta underlag i båda ridhusen plus den stora ridbanan utomhus och bygga om en del med bland annat handikapptoalett.

– Då lovade kommunen också att bidra, men de pengarna har vi aldrig fått, förklarar Kerstin Grip-Ström.

På en soptipp

Sedan den renoveringen har ridbanan tagits ur bruk på grund av de stora mängderna skräp som alltmer kommer upp ur marken.

– Anläggningen ligger på en gammal soptipp och här finns spik, glas, ståltråd med mera. En spik i hoven kan innebära att vi får avliva en häst, säger Kerstin Grip-Ström.

Föreningen har inte råd att åtgärda underlaget på nytt och inte heller att laga sin trasiga traktor.

– Det är rätt magstarkt att påstå att vi är gynnade jämför med andra föreningar, säger Eva-Lotta Ahnell.

Snarare anser de att de är missgynnade jämfört med föreningar som hyr kommunägda anläggningar.

Ridsporten får inte mycket stöd

Enligt en rikstäckande kartläggning av ridskoleverksamheten i Sveriges kommuner 2010 är ridsporten också missgynnad jämför med andra idrotter när det gäller kommunalt stöd. När bidrag och subventioner av anläggning och drift slogs ut per deltagare fick hockeyutövarna mest med 187 kronor per deltagare. Ridsporten kom långt ner på listan med 37 kronor per deltagare. Kartläggningen gjordes på uppdrag av Ridskolornas riksorganisation med stöd av Jordbruksverket.

Eva-Lotta Ahnell förklarar att ryttarna lägger ner många timmar ideellt arbete på anläggningen och att ridskolan är en viktig mötesplats för barn, ungdomar och vuxna, även funktionshindrade och nyanlända. Ridsporten har dessutom högst andel kvinnor (90 procent) av alla Sveriges idrottsförbund.

– Märkligt att Hässleholm kallar sig hästkommun och så gör de så här mot den enda kvarvarande ridskolan, utan att ens prata med berörda, säger Eva-Lotta Ahnell.

Satsningen på ridstigar på Hovdalaområdet ger hon inte mycket för.

– För oss är det viktiga att anläggningen här fungerar, säger hon.

Föreningen vänder sig också emot att Hässleholms vatten beräknar vattenräkningen utifrån att lika mycket vatten som förbrukas också går ut i avloppet.

– Det stämmer inte eftersom vi använder mycket vatten för att bevattna ridbanorna, både ute och inne. Hästarna dricker dessutom mycket, säger Kerstin Grip-Ström.

Ridhusföreningen har två ridhus, ett stall med tillhörande hagar och tre paddockar utomhus.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se