Gruppen-3a-328x120

Arroganta förlorare

Arroganta förlorare

INSÄNDARE. Inför förra måndagens budgetdebatt i kommunfullmäktige beskrev Norra Skåne olika budgetalternativ: de rödgrönas, restalliansens och SD:s. Ett alternativ hoppade man dock över i sina redogörelser för de alternativ som kommunfullmäktige hade att ta ställning till och som utgjorde beslutsunderlag, nämligen Folkets Väls budget. I lördagens ledare 25/11 skrev Yngve Sunesson (YS) dessutom att inget av budgetalternativen hade några marginaler. Detta är direkt felaktigt: Folkets Väls förslag till kommunbudget för de kommande åren är balanserad och håller sig inom det överskottsmål på två procent som Folkets Väl uttryckligen formulerar i sitt budgetförslag (se sidan 6 i förslaget).

Med tanke dels på att representanter för Folkets Väl varit i kontakt med tidningen angående vårt budgetförslag, och dels på att Folkets Väls budgetalternativ också utgjorde beslutsunderlag för kommunfullmäktige och därmed funnits tillgängligt för den intresserade, är det märkligt att YS i sin ledare begår ett så uppenbart fel. Varför väljer Norra Skåne att ignorera ett av alternativen till det tyngsta beslutet i fullmäktige?

I sin bitterhet över att de rödgrönas budgetförslag inte antogs av fullmäktige, spär Anders Wallentheim (S) i en insändare i Norra Skåne den 30/11 på med att ”Folkets Väls budget behöver man inte kommentera då den aldrig kommer att vara ett alternativ för vår kommun”. Så talar en arrogant förlorare!

Tänk om såväl YS som Wallentheim hade orkat sätta sig in i Folkets Väls väl balanserade kommunbudget, där till skillnad från i den rödgröna, skattemedlen med realistiska förutsättningar används på ett ansvarsfullt sätt.

Ernst Herslow

Ordf Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se