torsjö live vers2

En budget som skulle göra skillnad

En budget som skulle göra skillnad

INSÄNDARE. Budgetförhandlingarna i Fullmäktige är avslutade och julfriden börjar så smått sänka sig över staden. Det unika med årets förhandling är att
Sverigedemokraternas förslag blev Kommunstyrelsens huvudförslag och övriga partier hade att förhålla sig till detta.Vårt förslag var det mest slagkraftiga och innehåller många delar som
vi ville dela med oss av.
Fiberprojektet borde avslutas i kommunal regi till förmån för privata aktörer. Projektet innehåller många oklarheter och ekonomin är mycketosäker. Ingen vet idag hur mycket skattepengar som kommer att krävas framgent för att slutföra – samt underhålla projektet. Då är det bättre att låta lämplig privat entreprenör ta över.
Badhusfrågan är dessvärre inte avgjord än eftersom nya provtagningar avslöjat hur förorenad marken vid Qpoolen verkligen är. En fullständigmarksanering beräknas kosta ca 40 miljoner kronor och skulle belastakommunens skattebetalare. SD har tidigare förordat en utbyggnad och renovering av befintliga byggnader, men med dessa nya rön i åtanke är vi för en nybyggnation på extern plats istället. För Qpoolens del vill vi se en förändring av interiören för att skapa ett kampsportscenter för kommunens många idrottsföreningar som ägnar
sig åt varierande kampsport samt gymnastik. Detta skulle gagna alla idrottsföreningar då tid och plats frigörs i kommunala anläggningar även för övrig idrottsverksamhet.
Magnarpskolonin har ett stort socialt värde och främjar gemenskap och förståelse mellan skolungdomar. Vi föreslår investeringar för att både utveckla och renovera verksamheten och dess byggnader.
Trädhuset däremot är svårt att motivera i kommunal regi. Vi föreslår försäljning eller avveckling av detta för att slippa dyra driftskostnader.
På den kostsamma invandringen vill vi naturligtvis spara stora pengar. Hässleholm drabbades hårt av den okontrollerade massinvandringen 2015 och framåt. Den största delen av t ex underskottet i BUN kan härledas till detta och något måste göras även om de juridiska möjligheterna är begränsade.
Det talas ofta om ”enkla jobb” när företrädare från olika politiska partier låtsas att de har integrationslösningar, men dessa existerar naturligtvis inte 2017. Det enda som erbjuds är skattefinansierade sysselsättningar som sällan leder till fast arbete utan snarare friställning när finansieringen upphör. Därefter följer bidragsberoende och utanförskap.
Sverigedemokraterna i Hässleholm har lagt fram budgetförslag som skulle göra stor skillnad på många områden samtidigt som hänsyn tas till den begränsade ekonomiska verkligheten. Många problem har skapats av nuvarande Regering och möjligheterna att göra nånting åt dessa ges först i Riksdagsvalet nästa år.

Ulf Berggren, Patrik Jönsson, Hanna Nilsson, Sven Lundh (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se