Gruppen-3a-328x120

Förslag att skrota ny politisk organisation och köpa omstridd fastighet

Förslag att skrota ny politisk organisation och köpa omstridd fastighet

Uppdraget att införa en ny politisk organisation med färre nämnder, färre förtroendevalda och lägre kostnader skrotas. Det är förslaget från kommunstyrelsen som kommunfullmäktige ska ta ställning till imorgon kväll då det är dags för sista sammanträdet för året.

Ett köp av den omstridda fastigheten Hässleholm 88:30 bakom Netto står för fjärde gången på dagordningen. Troligen finns nu politisk enighet om att köpa den för tolv miljoner kronor.

Kommunfullmäktige föreslås på måndagskvällen avsluta försöken att införa en ny politisk organisation med färre nämnder och färre förtroendevalda. Foto: Anders Thall

Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, i samband med att budgeten för 2016 antogs, tio olika utredningsuppdrag. Ett av dem gällde en ny politisk organisation. I juni 2016 beslöt fullmäktige att ge kommunstyrelsen uppdraget och att tillsätta en arbetsgrupp. Alla partier i fullmäktige har haft en representant i arbetsgruppen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt tjänsteskrivelsen från kommunledningskontoret pausades arbetet under våren 2017 på grund av den politiska oron. Dock ville den borgerliga alliansen som tog över ordförandeklubborna den 1 mars snarare skynda på processen och samtidigt anpassa antalet ledamöter i nämnderna till sitt förslag om ett styre med tre block. Alliansens motion om en sådan ny organisation har också stött på patrull, både i nämnderna där de rödgröna fortfarande har majoritet, och i partierna.

Arbetsgruppens slutsats är nu att det inte finns en tillräckligt bred enighet om en ny politisk organisation, vilket behövs för att få långsiktighet.

– Utan en bred enighet riskerar beslutet lösas upp av den kommande majoriteten efter valet 2018, skriver kommunledningskontoret.

Fullmäktige föreslås därför att godkänna redovisningen och avsluta uppdraget.

Fastigheten som kommunen vill köpa för 12 miljoner kronor består av byggnader ”med blandad standard”, enligt värderingen. Foto: Berit Önell

Fastigheten vid Netto har värderats tre gånger och senaste budet är ett marknadsvärde på elva miljoner kronor. Fullmäktige avslog dock så sent som i juni både ett köp för 14,3 miljoner kronor och ett förslag att försöka förhandla ner priset till värderingsnivån.

Trots det tog exploateringskontoret snart upp förhandlingarna igen och tekniska nämnden beslöt att driva ärendet vidare. I kommunstyrelsen var alla partier eniga om att säga ja, utom SD som reserverade sig.

Köpet motiveras nu med att det skulle vara i enlighet med det pågående förslaget till fördjupad översiktsplan och ett led i att genomföra planprogram och ny detaljplan för området.

Tidigare har förespråkarna sagt att ett köp skulle bereda väg för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. Kommunen skulle också behöva ha ”rådighet” över fastigheten för att underlätta utbyggnaden av bostäder i kvarteret Norden. Den skulle då bli en buffert mot järnvägen.

Fastigheten hade 2016 ett taxeringsvärde på 1,8 miljoner kronor. PJ Åkeri köpte den 2004 av statliga Jernhusen, som förvaltar fastigheter längs järnvägarna, för 2,2 miljoner kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se