torsjö live vers2

Ett märkligt projekt

Ett märkligt projekt

INSÄNDARE. Så går då Sverigeförhandlingen i sin slutspurt om HSR-tågen. Träffarna avlöser varandra in i det sista. Nu senast i Malmö den 7 december samlades politiker, tjänstemän samt några andra intresserade av projektet. Ca ett 75-tal deltagare var närvarande för att ta del av de flesta redan kända fakta. Ett peptalkmöte med andra ord. Det som var nytt kom från andra sidan Öresund, där föredrogs planerna för utbyggnaden av Kastrup med vidhängande spår och tunnelbana.

Några närmare detaljer om stationernas definitiva placering eller utformning gavs inte, men många exempel från övriga Europa presenterades. Går man in på www.stambanan.com presenteras två alternativ. Ett förbispår via Tyringe och in till Hässleholm C via en bibana på ett till två spår utbyggd Skånebana och genom Finja. En direkt sträckning genom stan skulle medföra att tågen som inte stannar här skulle tillåtas passera i full hastighet. Hemska tanke!

Perrongen (400 m lång) kommer att placeras 12 m upp och skulle byggas ihop med Norra station och några hus måste troligen rivas, t.ex. Netto med flera. Till en kostnad av uppemot två miljarder kan denna station gå på och bullret får vi på köpet. Frågan återstår: vad kommer utgifterna för Hässleholms kommun att bli för kringkostnaderna?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ytterligare kostnader kan tillkomma då Skånebanan efter 2029 skall byggas ut till två spår. I en intervju med Lena Wallenteim i stambanan.com är hon beredd (å kommunens vägnar) att skjuta till kapital för den utbyggnaden. Hur många meter räls skulle det bli i så fall? Häpp!

Det går bara att spekulera i vilket beslutet blir i vår när det ska avgöras om tågen ska gå i 320 eller 250 km/h. Ska det finansieras med lån eller ordinarie anslag? Finns det en tillräcklig bred majoritet för att fatta beslut? Om det blir regeringsbyte nästa höst kanske det är bara (C) som förordar en utbyggnad i det nya styret. Jag utgår då från att (KD) inte kommer in.

Frågan till programchefen ställdes när han trodde att HSR-banan skulle vara klar, svaret blev 2040. Detta innebär i så fall att överenskommelsen (handslaget) med kommunerna är överspelat. År för färdigställandet var 2035 och jag påpekade detta utan att få något svar. Dessutom meddelades inte vilken hastighet som skulle gälla. Det är svårt att sitta på två stolar samtidigt, Trafikverkets och Sverigeförhandlingens!

Lars Nord
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se