Gruppen-3a-328x120

Utredning av våtmark på Hovdala ligger nu i Hibabs händer

Utredning av våtmark på Hovdala ligger nu i Hibabs händer

Hibab har fått tid på sig till i februari för att ta ställning till om förutsättningarna ska utredas för att anlägga en våtmark vid Hovdala istället för fortsatt utarrendering av marken till jordbruk. Det har kommunjurist Magnus Gjerstad beslutat, men varken kommunledningen eller tekniska nämnden kände till det. Foto: Berit Önell

Frågan om att utreda förutsättningarna för våtmarker mellan Hovdala och Tormestorpsån ligger nu på markägaren Hibabs bord.

Kommunledningskontorets handläggare Magnus Gjerstad har överlämnat ärendet till det kommunala bolaget, något som varken kommunledningen eller tekniska nämnden, som fick uppdraget av kommunfullmäktige, kände till.

Men Hibabs styrelse kunde inte bestämma sig för att stå bakom en utredning, varken vid sammanträdet i november eller den 6 december. Nu har Gjerstad gett anstånd tills efter nästa möte som är den 14 februari.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

Frilagt har berättat om de lätt förvirrade turerna kring motionen från Håkan Spångberg, tidigare SD, som kommunfullmäktige antog i januari 2017. Kommunekologen, miljönämnden och byggnadsnämnden hade ställt sig bakom förslaget redan tidigare och fullmäktige gav alltså uppdraget till tekniska nämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men tekniska nämnden ville lämna tillbaka det till fullmäktige på grund av att Hibab äger marken. Frågan verkade ha runnit ut i sanden efter att kommunstyrelsens arbetsutskott på ett beredningsmöte i mars bedömt att tekniska nämnden skulle fortsätta att hålla i utredningen och samarbeta med Hibab.

På onsdagen sa både kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och tekniske chefen Mats Svensson till Frilagt att de inte visste vart ärendet tagit vägen, men skulle kolla upp det ”imorgon”.

På torsdagseftermiddagen meddelar Mats Svensson att han fått besked att det ligger hos Hibab ”på remiss, precis som tekniska nämnden beslutat”.

Magnus Gjerstad bekräftar detta.

– Jag pratade med vd Kent Johannesson och han sa att de möjligen kunde bekosta utredningen. Därför gav jag uppdraget till honom, berättar han.

Den 31 oktober mejlade han Kent Johannesson för att fråga om Hibab kunde ta hand om utredningen.

Han skrev:

”Hej Kent!

Vi har talat om detta tidigare, men vill bara kolla för säkerhets skull: Visst var du beredd att utreda att utreda förutsättningarna att anlägga våtmarker mellan Hovdala och Tormestorpsån i enlighet med den motion som var uppe i KF? Behöver du förankra med styrelsen eller kan du besluta själv?

Med vänlig hälsning

Magnus Gjerstad
Jurist”

Kent Johannesson svarade att han måste förankra med ordförande eller styrelsen som skulle sammanträda dagen därpå, den 1 november. Men styrelsen ville alltså ha längre tid på sig för att ta ställning.

Magnus Gjerstad anser inte att kommunen kan avgöra frågan.

– Vi kan inte bara säga att vi ska anlägga en våtmark när det är Hibabs mark, de måste få bestämma, säger han.

Han förklarar att han när Hibab har fattat beslut ska rapportera till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Pumpstationerna trycker ut stora volymer vatten från dräneringen av Hovdalas åkrar i åarna.

Han har inget minne av att kommunstyrelsens beredningsutskott har sagt att tekniska nämnden ska fortsätta hålla i ärendet. Något skriftligt beslut har han inte heller.

– De skriver nog inte något, det är inget beslutsorgan, säger han.

Han meddelade på torsdagen Hibab att han ger anstånd till den 18 februari. Han skrev:

”Hej Kent!

Begärt anstånd beviljas härmed.

F k: Artikel idag om detta i Frilagt

Med vänlig hälsning

Magnus Gjerstad

Jurist”

Motionen, som är daterad den 31 mars 2016, föreslår en förutsättningslös utredning av eventuell etablering av våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån.

Diskussionen tog fart efter fiskdöden i ett dräneringsdike med förbindelse till Tormestorpsån i början på mars 2016. Fisken dog troligen av syrebrist på grund av näringstillförsel från åkrarna. Frilagt avslöjade då också att stora volymer näringsrikt dräneringsvatten från Hibabs åkrar vid Hovdala pumpas ut i åarna och vidare till Finjasjön där det bidrar till övergödning och algblomning. När pumparna går för fullt tillför de 6,1 kubikmeter i minuten, det vill säga 61 488 kubikmeter i veckan.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2016-03-15 Näring från Hovdalas åkrar pumpas ut i åar

2017-01-30 Ska utreda våtmarker på Hovdala

2017-12-13 Gödsel körs ut på åkrar vid Hovdala trots översvämning Utredningar om påverkan på sjön dröjer 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se